Według ministerstwa, Białoruś jest samowystarczalna w zakresie produktów mlecznych i mięsnych. Poziom samowystarczalności wynosi 135,2 proc. dla mięsa i produktów mięsnych oraz 235,1 proc. dla produktów mlecznych.

W okresie od stycznia do lutego 2020 r. firmy związane z ministerstwem rolnictwa i odnotowały wzrost produkcji i przetwórstwa mleka o 7,6 proc. i przetwórstwa mięsnego o 8,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Produkcja sera wzrosła o 13,6 proc., masła o 6 proc, produktów z pełnego mleka o 6,6 proc., mleka w puszkach o 18 proc, mięsa i produktów ubocznych o 8,4 proc, w tym wieprzowiny o 13,1 proc, mięsa w puszkach o 2,6 proc.

Na Białorusi istnieją rezerwowe moce, które można wykorzystać do przyspieszenia przetwarzania surowców zwierzęcych. W okresie od stycznia do lutego 2020 r. sprzedaż mięsa i produktów mięsnych na Białorusi wzrosła o 3 proc., wędlin o 5 proc, tłuszczów zwierzęcych o 13 proc., a przetworów mlecznych o 1 proc.

Aby sprostać zwiększonemu popytowi krajowemu firmy zwiększyły produkcję przetworów zbożowych o 15 proc. lub 1200 ton (do 9 000 ton).