Przedsiębiorstwa wszystkich rodzajów wyprodukowały 308 200 ton świń, bydła i drobiu (w wadze żywej), co stanowi wzrost o 5 proc. w porównaniu ze styczniem i lutym 2019 r. Produkcja mleka wyniosła 1 200 700 ton (wzrost o 6,5 proc. proc.). Jeśli chodzi o organizacje rolnicze, produkcja zwierzęca, w tym drobiu wyniosła 294 800 ton (w wadze żywej), a produkcja mleka - 1 176 400 ton.

1 marca 2020 r. pogłowie bydła w przedsiębiorstwach rolnych wynosiło 4,2 mln sztuk (99,1 proc. z 1 marca 2019 r.), W tym 1,4 mln krów (100,2 proc.). Liczba świń wyniosła 2,6 miliona sztuk (wzrost o 3 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2019 r.).