Białoruskie zbiory zbóż w 2015 r. oszacowano 8,9 mln ton.

W najbliższych dniach rząd białoruski opublikuje rozporządzenie dotyczące najważniejszych celów w produkcji roślinnej w 2016 r. Dotyczyć będą one, prócz roślin zbożowych, również buraków cukrowych, rzepaku, lnu, warzyw, owoców i pasz objętościowych. W rozporządzeniu wymienione zostaną także środki finansowe dla producentów, które mają zapewnić wykonanie tych planów. Środki te mają zapewnić ministerstwo rolnictwa oraz władze samorządowe.