DG Agri ocenia wzrost produkcji rzepaku w UE o około 3,1 mln ton do rekordowego poziomu 24,1 mln ton oraz produkcji soi o 0,24 mln ton do 1,45 mln ton, natomiast dla słonecznika niewielki wzrost o 0,04 mln ton do 9,22 mln ton.

Import oleistych w bieżącym sezonie 2014/15 powinien zmniejszyć się do poziomu 15,9 mln ton wobec 17,4 mln ton sezon wcześniej informuje FAMMU/FAPA. Poziom importu poszczególnych surowców oleistych zmniejszy się i dla soi, powinien znaleźć się na poziomie 12,6 mln ton, rzepaku do około 3 mln ton, natomiast słonecznika około 0,3 mln ton.

Podaż oleistych w bieżącym sezonie zwiększy się o 5,6 proc. do blisko 54 mln ton. W bieżącym sezonie 2014/15 zapowiada się 3,8 proc. wzrost przerobu surowców oleistych do około 45,5 mln ton, w tym wzrost dla rzepaku o 1,7 mln ton do 24,7 mln ton. Dla słonecznika oczekiwany jest wzrost przerobu o 0,52 mln ton do 8,1 mln ton, natomiast dla soi przerób powinien się zmniejszyć o około 0,54 mln ton do poziomu około 12,7 mln ton. W trakcie bieżącego sezonu zapasy oleistych (rzepak, soja oraz słonecznik) powinny istotnie wzrosnąć o 0,6 mln ton do 3,9 mln ton (najbardziej dla rzepaku tj. wzrost do 2 mln ton, dla soi wzrost do 1,1 mln ton, dla słonecznika spadek do 0,8 mln ton)