Licencję uzyskały następujące firmy: Madi, Ovako, Brovis i Agres, a w najbliższej przyszłości maja ją otrzymać kolejne.

Celem kontroli przeprowadzonej  przez inspektorów było sprawdzenie funkcjonowania systemu urzędowych kontroli w sektorze drobiarskim Bośni i Hercegowiny. Kontrolerzy odwiedzili również właściwe służby weterynaryjne.

Dotarcie firm z Bośni i Hercegowiny do ryku UE z produktami drobiowymi ma wpłynąć na wzrost liczby miejsc pracy i ogólną gospodarkę kraju.

Poprzednio dodatnią ocenę inspektorów z UE otrzymały w Bośni i Hercegowinie firmy z branży mleczarskiej.