Eksport ten był także prawie trzykrotnie większy niż wartość eksportu mięsa wieprzowego do Rosji, który w  2013 r. wyniósł nieco ponad 452 miliony złotych - czytamy w raporcie PricewaterhouseCoopers „Raport na temat wpływu branży zwierząt futerkowych na gospodarkę Polski.”

Jak powiedział Szczepan Wójcik, Prezes Fundacji Wsparcia Rolnika Polska Ziemia, skóry zwierzęta futerkowe są ważnym elementem całości polskiego eksportu rolnego. Wkład hodowców zwierząt futerkowych w gospodarkę wynosi łącznie niemal 1,3 mld zł, z czego wartość dodana wygenerowana bezpośrednio przez hodowców to około 570 mln zł. Pozostała wartość  to wynik  zakupów  w innych branżach i generowanych przez nie efektom: pośredniemu i indukowanemu.

 

Według portalu „wSensie”, w  latach 2009-2013 branża odnotowała ponad 8-krotny wzrost wartości sprzedaży, wynikający zarówno z dynamicznego przyrostu liczby sprzedawanych skór, jak i osiągniętej wartości sprzedaży.