Brazylia zamierza znacznie zwiększyć produkcję artykułów rolnych w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Wzrost produkcji mięsa, soi i kukurydzy ma stworzyć podstawy do znacznego zwiększenia eksportu na rynki światowe.

Brazylijskie ministerstwo rolnictwa przewiduje, że produkcji mięsa drobiowego wzrost o 28 proc. do 18,8 mln ton w ciągu najbliższych dziesięciu lat w porównaniu z sezonem 2020/2021. Oczekuje się, że produkcja wołowiny wzrośnie o 17 proc. w tym samym okresie, a wieprzowiny o prawie 26 proc.

Spodziewany jest wzrost eksportu wieprzowiny o 34 proc. do 1,4 mln ton w 2030/2031 roku. Oczekuje się też, że eksport wołowiny wzrośnie o 31 proc. do 3,6 mln ton, a drobiu o 29 proc. do 5,3 mln ton.

Zboża na ponad 80 milionów hektarów

Według obliczeń modelowych w ciągu najbliższych dziesięciu lat obszar upraw zboża w Brazylii wzrośnie o 18 proc. do 80,8 mln hektarów. Na tej podstawie oczekuje się, że produkcja zbóż wyniesie 333 mln ton w całym kraju w sezonie 2030/2031, co odpowiadałoby wzrostowi o 27 proc. w porównaniu z sezonem 2020/2021.

Ministerstwo przewiduje też silny wzrost produkcji, zwłaszcza soi i kukurydzy. Oczekuje się, że produkcja soi przy 175,4 mln ton w sezonie 2030/2031 przekroczy wynik zbiorów w sezonie 2020/2021 o 30 proc. Eksport soi ma wzrosnąć o dobrą ponad trzecią do 116,0 mln ton.

W przypadku kukurydzy ministerstwo rolnictwa zakłada, że zbiory wzrosną o 29 proc. do 124,1 mln ton, a eksport aż o 44 proc. do 42,4 mln ton.