Na razie Brazylia może ponownie eksportować zwierzęta do uboju na duże odległości. Sąd Apelacyjny w São Paulo zawiesił decyzję pierwszej instancji, która zakazała wywozu zwierząt rzeźnych wobec braku dobrostanu zwierząt.

Sędziowie apelacyjni uzasadnili swoją decyzję, twierdząc że obecne warunki eksportu są zgodne z aktualnymi wymogami władz, a także z dobrostanem zwierzą. Ponadto sąd przypomniał ekonomiczne znaczenie eksportu bydła dla Brazylii.