Dotknięty tą decyzją jest  przede wszystkim wywóz do Turcji i UE, ważnych nabywców żywca wołowego.

Sędzia Federalny Trybunału w São Paulo zabronił wywozu zwierząt rzeźnych droga morską z całej  Brazylii ze względu na dobrostan zwierząt.

Przyczyniła się do tego akcja brazylijskiego forum dla obrony i ochrony zwierząt, która była skierowana przeciwko wypłynięciu statku "Nada" z 27 tys. sztuk bydła rzeźnego na pokładzie, sprzedanego do w Turcji. Weterynarze na statku zakotwiczonym w porcie São Paulo stwierdzili, że zwierzęta przebywały w małych i niehigienicznych pomieszczeniach. Według sądu nie było  mowy o dobrostanie zwierząt.

Sąd zarządził, że w przyszłości w krajach importujących żywe zwierzęta muszą być sprawdzone normy uboju i być zgodne z brazylijskim prawem.

Specjaliści przewidują, że wstrzymanie eksportu bydła rzeźnego z Brazylii spowoduje większe jego zakupy przez Turcję w UE. Brazylia eksportuje rocznie około 400 tys. sztuk bydła rzeźnego.