Ogłoszenie Brexitu i spadek wartości funta zwiększają koszt importu z UE. Do największych dostawców wieprzowiny do Wielkiej Brytanii należą: Dania, Niemcy i Holandia.

Także w Niemczech istnieje obawa przed wpływem Brexitu na intensywność handlu produktami rolnymi.

Według Thuenen Instytut fuer Marktanalise, w związku z Brexitem w najgorszym wypadku produkcja wieprzowiny i mięsa drobiowego może spaść w Niemczech o ponad 2 proc.

Jednak prawdopodobne wydaje się, że Wielka Brytania i UE negocjować będą wzajemne koncesje, które pozwolą na dalszy satysfakcjonujący handel.

Inna opinia mówi, że niemieccy producenci będą mogli zrekompensować spadek eksportu wieprzowiny do Wielkiej Brytanii przez wzrost sprzedaży na inne rynki.