W wyniku szczytu kryzysowego zwołanego przez Krajowy Związek Rolników (NFU), dwanaście stowarzyszeń działających w ramach łańcucha żywnościowego w Wielkiej Brytanii wzywa w liście otwartym Borisa Johnsona o pilną reakcję na sytuację kryzysową ze względu na dotkliwe niedobory podaży żywności. Prezes NFU napisała, że sektor rolno-spożywczy cierpi z powodu bezprecedensowego niedoboru siły roboczej w łańcuchu dostaw: 500 tys. stanowisk jest nieobsadzonych.

Zdjęcia pustych półek w supermarketach stały się powszechne. Czasami żywność na farmach gniła, ponieważ nie można jej było zebrać i przetworzyć. W miarę zbliżania się świąt Bożego Narodzenia istnieje poważne zagrożenie wzrostu cen żywności, bezpośrednio dotykającego najbiedniejszych rodzin i paniki zakupowej, w celu przetrwania zimy.

Ze względu na konsekwencje brexitu i pandemii COVID-19 stowarzyszenia rolnicze oraz te związane z przetwórstwem i handlem żądają wiz awaryjnych ważnych przez dwanaście miesięcy, aby zatrudniać zagranicznych pracowników, od robotników rolnych po kierowców ciężarówek, a tym samym móc przetrwać zimę. Ponadto na liście żądań znajduje się rozszerzone i stałe rozporządzenie dotyczące pracowników sezonowych w ogrodnictwie, a także natychmiastowe zbadanie konsekwencji zakończenia swobodnego przepływu pracowników w rolnictwie, ponieważ dotyczy to również opieki nad osobami dorosłymi.