Pszenica na Matif w kontrakcie z dostawą w grudniu wczoraj podrożała o 0,4 proc. i kosztowała 178,50 euro/t (762 zł/t) i jest o 11,3 proc. tańsza niż przed rokiem o tej porze. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie styczniowym nie zmieniła się i wyniosła 164,00 euro/t (700 zł/t), a przez ostatni rok spadła o 4,8 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie grudniowym podrożała wczoraj o 0,3 proc. i kosztowała 189,87 USD/t. W ujęciu r/r amerykańska pszenica jest droższa o 0,9 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w grudniu na giełdzie w Chicago obniżyła się o 0,8 proc. i kosztowała 149,11 USD/t., a przez ostatni rok podniosła się o 1,5 proc.

Pszenica Matif, kontrakt grudniowy- cena wzrosła o 0,42 proc. (178,50 euro/t- 762 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy- cena wzrosła o 0,29 proc. (189,87 USD/t- 731 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt styczniowy- cena nie zmieniła się (164,00 euro/t- 700 zł/t).
Wykres 6


Notowania styczniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy- cena spadła o 0,79 proc. (149,11 USD/t- 574 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10