Bardzo mocna zwyżka cen pszenicy

Wczorajsze notowania kontraktów zbożowych na światowych giełdach zakończyły się bardzo silnymi wzrostami cen. Tak mocne jednodniowe wzrosty cen pszenicy nie były widziane na giełdach od pierwszych tygodni ataku Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. Warto odnotować, że pszenica i kukurydza notowane na MATIF wczoraj osiągnęły najwyższe ceny od ok. połowy kwietnia br. (wykresy poniżej).

Silne wzrosty cen zbóż, szczególnie pszenicy były reakcją na atak na infrastrukturę portowa w Odessie w nocy z wtorku na środę. Inwestorzy uznali, że poniedziałkowe wycofanie się Rosji z tzw. porozumień zbożowych to nie blef. Ponadto Rosja ogłosiła, że od dzisiaj każdy statek płynący do Ukrainy będzie uznany za dostawcę uzbrojenia i amunicji Ukrainie i może być ostrzelany.

Rząd sam powstrzyma import z Ukrainy

Inną kwestią pozostaje pytanie, dlaczego pszenica na MATIF i CBOT podrożał wczoraj o ponad 8 proc. Wydaje się, że znaczny wzrost ceny może być efektem ogłoszenia wczoraj przez premiera Morawieckiego, że zakaz importu z Ukrainy m.in. pszenicy, który obowiązuje do 15 września br. (jeśli Komisja Europejska nie przedłuży) to i tak polski rząd samodzielnie przedłuży.

Podobne stanowisko mają prawdopodobnie pozostałe cztery państwa unijne graniczące z Ukrainą. Ciekawe czy tak „jastrzębie” nastawieni rządu to efekt przemyślenia braku działań w poprzednich miesiącach, gdy napłynęły ogromne ilości surowców rolnych z Ukrainy do Polski i w dużej części u na pozostały, czy to jest gra pod zbliżające się wybory? No, ale jak nie patrzeć, żniwa się zaczęły wiec może nasi rolnicy skorzystają na wyższych cenach - jak skupujący je podniosą.

Pszenica w kontrakcie z dostawą we wrześniu wczoraj na MATIF podrożała o 8,2 proc. i kosztowała 253,75 euro/t (1129 zł/t), a w ujęciu r/r notowania spadły o 24,3 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie sierpniowym wzrosła o 5,4 proc. i wyniosła 249,75 euro/t (1111 zł/t), a przez ostatni rok obniżyła się o 24,1 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie wrześniowym podrożała o 8,5 proc. do 267,40 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 10,4 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we wrześniu na giełdzie w Chicago wzrosła o 3,2 proc. i wyniosła 214,76 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 8,6 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt wrześniowy - cena wzrosła o 8,21 proc. (253,75 euro/t - 1129 zł/t).
Wykres 1.


Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 8,50 proc. (267,40 USD/t - 1059 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt sierpniowy- cena wzrosła o 5,38 proc. (249,75 euro/t- 1111 zł/t).
Wykres 6


Notowania sierpniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy - cena wzrosła o 3,17 proc. (214,76 USD/t - 851 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10