W środę na paryskiej giełdzie po raz drugi z rzędu solidnie wzrosła cena rzepaku (o 4,25 euro/t) i na koniec dnia wyniosła 419,00 euro/t. Do blisko trzyletniego maksimum z połowy grudnia ub.r. zabrakło niespełna 1 euro (w trakcie dnia cena osiągnęła 419,75 euro/t). Wczoraj drożały również pozostałe oleiste. Najwięcej zyskała amerykańska soja- 2 proc. Na wzrost ceny soi korzystnie wpływały informacje z Argentyny (trzeci po USA i Brazylii największy producent) o utrudnieniach w siewie soi ze względu na zbyt obfite opady deszczu. Nie bez znaczenia było również osłabienie dolara o blisko jeden procent.

Wczorajszym wzrostom cen oleistych pomagała również drożejąca (o prawie 2 proc.) ropa na światowych rynkach. Kontynuując wczorajsze i przedwczorajsze rozważania na temat rynku rzepaku i czynników wpływających na poziom jego ceny dzisiaj kilka zdań o ropie i jej oddziaływaniu na notowania rzepaku. Poziom ceny ropy (surowca) przekłada się na cenę paliw, a ona wpływa nie tylko na rentowność produkcji, ale- szczególnie w ostatnich latach- również na cenę surowców rolnych wykorzystywanych do produkcji biopaliw. Cena ropy nie jest czynnikiem tak bardzo determinujący (jak produkcja, zużycie, zapasy) cenę oleistych, ale można zauważyć jej wpływ na reakcję inwestorów na giełdach. Jest to wpływ dwojaki. Bieżący (bardziej o podłożu psychologicznym)- mocne jednosesyjne zmiany ceny ropy przekładają się na wzmocnienie lub osłabienie cen oleistych na danej sesji i drugi (ważniejszy) wzmocnienie lub osłabienie dłuższego trendu występującego w notowaniach.

Przykładowo w listopadzie 2015 r. na rynku ropy doszło do przełamania silnego wsparcia na poziomie 50 USD/baryłkę, co skutkowało mocnym spadkiem cen ropy do poziomu poniżej 30 USD/baryłkę w styczniu/lutym 2016 r. (były to najniższe ceny od 12 lat). W tym czasie (do początku grudnia 2015 r.) cena rzepaku- po lipcowo/sierpniowej korekcie (pisałem o niej przed dwoma dniami) kontynuowała zapoczątkowaną latem 2014 r. hossę. Jednak wzrost notowań zakończył się na początku grudnia (384,75 euro/t) i rynek rzepaku przeszedł do fazy korekty trwającej do 2 marca 2016 r. W tym czasie cena rzepaku spadła 10 proc., a osiągnięta cena była najniższa od ponad roku. Pamiętam, że już w listopadzie/grudniu 2015 r. powszechna była opinia o słabym stanie upraw rzepaku (susza), swoje dołożyła także zima. Więc trzymiesięczny spadek cen akurat w okresie (grudzień- luty) z tego punktu widzenia wydawał się irracjonalny, ale wytłumaczyć go można właśnie dołującą ceną ropy.

Dzisiaj mamy sytuację odwrotną- notowania ropy wzmacniają trend wzrostowy cen rzepaku. Notowania ropy znajdują się od blisko roku w trendzie wzrostowym, a na początku br. wyznaczyły nowe szczyty notowań i są na poziomach sprzed 1,5 roku (WTI- ok. 55 USD/baryłkę i Brent- ok. 58 USD/baryłkę). Natomiast cena rzepaku znajduje się na poziomach ostatnio widzianych w kwietniu 2014 r.

Oddziaływanie rynku ropy na rynek oleistych ma swoje źródło w przeznaczaniu części produkcji oleju do produkcji biodiesla. Do produkcji biopaliwa wykorzystuje się głównie olej palmowy (ok. 32 proc. udział w strukturze biodiesla) , sojowy (ok. 28 proc.) i rzepakowy (ok. 21 proc.). Według prognoz Oil World (OW) w 2016 r. na świecie na biopaliwa miało być przeznaczone 9,8 mln t oleju palmowego, co stanowi 15,2 proc. prognozowanej globalnej produkcji (64,5 mln t wg USDA), oleju sojowego 8,6 mln t, tj. 15,9 proc. światowej produkcji (54,0 mln t, USDA) i oleju rzepakowego 6,6 mln t, co stanowi 24,8 proc. prognozowanej produkcji (26,9 mln t, USDA).

W Unii Europejskiej na biopaliwa OW prognozował przeznaczenie aż 5,8 mln t oleju rzepakowego, tj. 59,8 proc. (9,7 mln t prognoza produkcji wg USDA). UE przeznacz również 3,4 mln t oleju palmowego na biopaliwa, czyli nieco ponad połowę importu.

Najwięcej z ogólnej wielkości produkcji poszczególnych olei na biopaliwa przeznacza się oleju rzepakowego – ¼, w tym aż 60 proc. w UE. Stąd też poziom cen ropy na światowych rynkach ma wpływ na cenę rzepaku, szczególnie w UE. Aktualnie występująca tendencja wzrostowa cen ropy jest kolejnym czynnikiem (po prezentowanych wczoraj i przedwczoraj w komentarzach) przemawiającym za utrzymywaniem się wysokich cen rzepaku w najbliższych miesiącach. W kolejnym komentarzu może włożę łyżkę dziegciu w beczkę miodu i napiszę o zagrożeniach.

Rzepak Matif, kontrakt lutowy- cena wzrosła o 1,02 proc. (419,00 euro/t- 1838 zł/t).


Notowania lutowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.

Soja CBOT, kontrakt styczniowy- cena wzrosła o 1,98 proc. (369,73 USD/t- 1554 zł/t).

Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend spadkowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.

Canola WCE, kontrakt styczniowy- cena wzrosła o 0,85 proc. (497,30 CAD/t- 1563 zł/t).

W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.