W środę niewątpliwie wydarzeniem nr jeden wśród notowań oleistych był silny wzrost rzepaku na paryskiej giełdzie Matif. Cena wzrosła aż o 7,75 euro/t (o 2,0 proc.) i wyraźnie pokonała barierę czterystu euro (406,00 euro/t) zamykając sesję notowań na najwyższym poziomie od 30 kwietnia 2014 r. W przeliczeniu na złotówki zabrakło jedynie 8 zł do poziomu 1800 zł/t. Czynniki wzrostu cen rzepaku są niezmienne- z fundamentalnych- głównie najniższa od czterech lat produkcja w UE. Z punktu widzenia analizy technicznej wykresu pokonanie oporu w rejonie 400 euro/t (szczyt notowań z lipca 2015r.)otwiera drogę do wzrostu ceny w okolice 430-440 euro/t.

Pozostałe oleiste również wyznaczały nowe szczyty notowań w obecnych falach wzrostowych. Canola po 1,5 proc. wzroście osiągnęła najwyższy poziom od połowy lipca 2015 r., a soja jest najdroższa od ponad czterech miesięcy.

Rzepak Matif, kontrakt lutowy- cena wzrosła o 1,95 proc. (406,00 euro/t- 1792 zł/t).


Notowania lutowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.

Soja CBOT, kontrakt styczniowy- cena wzrosła o 0,41 proc. (380,02 USD/t- 1580 zł/t).

Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend spadkowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Canola WCE, kontrakt styczniowy- cena wzrosła o 1,50 proc. (528,00 CAD/t- 1633 zł/t).

W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.