W czwartek wystąpiły lekkie spadki lub stabilizacja notowań na oleistych, po środowych wzrostach cen prowadzących do najwyższych notowań od miesiąca (rzepak, soja). Obniżka notowań soi była po części podyktowana gorszymi tygodniowymi danymi eksportowymi. Analitycy oczekiwali wywozu eksportowego amerykańskiej soi  (tydzień kończący się 15 sierpnia) w przedziale 1,3- 1,7 mln ton, tymczasem USDA opublikowała dane na poziomie zaledwie 0,946 mln ton.

Z kolei Statistics Canada ocenia produkcje canoli w tym kraju w bieżącym sezonie na 14,734 mln ton. Analitycy oczekiwali produkcji ponad 15 mln ton. Jednak tegoroczne zbiory są i tak wyższe od ubiegłorocznych, które wyniosły 13,9 mln ton. Oil World podniósł szacowane zbiory rzepaku w UE-28 z 20,5 mln ton do 20,8 mln to, oznacza to ponad 7-mio procentowy wzrost produkcji rzepaku w stosunku do ub. sezonu.

Rzepak Matif, kontrakt listopadowy- wczoraj bez zmiany ceny (376,25 euro/t- 1598 zł/t). Przedwczoraj wzrost notowań o 1 proc. do najwyższej od miesiąca wartości!.


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:

Notowania najbliższego kontraktu na rzepak zbliżyły się do 1600 zł/t. Dzisiaj wczesnym popołudniem zyskują na cenie ponad jedno euro, czyli przekroczyły wspomniany poziom.
Cena kontraktów lutowych rzepaku nie zmieniła ceny, majowe potaniały o 0,13 proc. i kosztowały 380,00 i 382,00 euro/t.

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje trend spadkowy - długo- i średnioterminowy, krótkoterminowy jest wzrostowy.

Soja CBOT, kontrakt wrześniowy- spadek  ceny wczoraj o 0,83 proc. (485,74 USD/t- 1545 zł/t). Przedwczoraj cena wzrosła o 1,8 proc. do najwyższej wartości od miesiąca!. Dzisiaj wczesnym popołudniem najbliższy kontrakt na soję zyskuje blisko 3 proc.


Kontrakty wygasające w listopadzie potaniały o 1,32 proc., styczniowe obniżyły się o 1,28 proc. i kosztowały 472,79 i 473,53 USD/t.

W Chicago na soi dominuje trend spadkowy- długo- i średnioterminowy, krótkoterminowy obecnie - po zmianie serii - jest spadkowy (wykres kontynuacyjny) i wzrostowy na najbliższej serii wrześniowej.

Canola WCE, kontrakt listopadowy- spadek ceny wczoraj o 0,27 proc. (509,60 CAD/t- 1546 zł/t).


Cena kontraktów terminowych kanadyjskiej canoli notowanych na WCE w Winnipeg wygasających w  styczniu obniżyła się o 0,12 proc., marcowe potaniały o 0,06 proc. i kosztowały odpowiednio 515,30 i 521,0 CAD/t.

Na canoli w Winnipeg występuje trend spadkowy- długo- i średnioterminowy, krótkoterminowy obecnie jest wzrostowy.