Ceny zbóż reagują na raport o kondycji amerykańskich upraw

Wczoraj na światowych giełdach dominowały spadki cen kontraktów zbożowych. Najwięcej straciła amerykańska pszenica. Prawdopodobnie była to reakcja na opublikowany w poniedziałek już po zamknięciu notowań najnowszy tygodniowy raport o stanie upraw w USA. Co prawda kondycja pszenicy jarej i kukurydzy pogorszyła się, ale rynek oczekiwał znacznie większego spadku ocen.

Pszenica w kontrakcie z dostawą we wrześniu wczoraj na MATIF potaniała o 1,5 proc. i kosztowała 225,25 euro/t (1007 zł/t), a w ujęciu r/r notowania spadły o 31,8 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym spadła 0,8 proc. i wyniosła 213,75 euro/t (955 zł/t), a przez ostatni rok obniżyła się o 32,4 proc.

Pszenica na CBOT potaniała ponad 3 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie wrześniowym potaniała o 3,1 proc. do 209,05 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 30,5 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we wrześniu na giełdzie w Chicago spadła o 0,6 proc. i wyniosła 184,84 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 31,3 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt wrześniowy - cena spadła o 1,53 proc. (225,25 euro/t - 1007 zł/t).
Wykres 1.


Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2
 

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy - cena spadła o 3,10 proc. (209,05 USD/t - 865 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt listopadowy - cena spadła o 0,81 proc. (213,75 euro/t - 955 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy - cena spadła o 0,59 proc. (184,84 USD/t - 764 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10