Według danych AMI Informiert, w Niemczech na początku września br. wynosiły one 19 euro/100 kg (ceny producenta) i były o 90 proc. wyższe niż rok wcześniej, niemniej, o 33 proc. niższe niż  przed dwoma laty.

Wzrosty obserwować można również na rynku brytyjskim. Średnio w sierpniu br. kilogram cebuli w hurcie w Wielkiej Brytanii kosztował 0,33 funta za kilogram - tj. o blisko 14 proc. więcej niż w tym samym okresie przed rokiem (dane Department Of Environment, Food And Rural Affairs). 

W Polsce ceny skupu cebuli do konsumpcji bezpośredniej według danych Ministerstwa Rolnictwa w sierpniu br. wynosiły 0,88 zł/kg wobec 0,68 zł/kg w roku poprzednim.

Według analityków BGŻ BNP Paribas przyczyną wzrostu cen na rynkach UE jest prawdopodobnie mniejsza podaż cebuli z tegorocznych zbiorów. Warto jednak zaznaczyć, że jeszcze w lipcu na większości rynków Unii Europejskiej, ceny były niższe niż przed rokiem ze względu na wysokie zapasy cebuli z sezonu poprzedniego. W Niemczech w wyniku suszy (za fresh-plaza.com) oczekuje się zmniejszenia plonów tego warzywa, nawet na nawadnianych uprawach, a także gorszej jakości tych warzyw. W Hiszpanii, podobnie jak we Francji, ze względu na susze (fresh-plaza.com) i związanego z nią większego udziału cebuli o mniejszym rozmiarze w ogólnych zbiorach można spodziewać się również mniejszej produkcji. Mniejsze mogą być zbiory w krajach Bałkańskich, czy też, mimo zwiększenia powierzchni upraw - w Holandii.

Popyt na cebulę na rynku światowym jeśli chodzi  jest wysoki, nawet mimo utrzymującego się wciąż rosyjskiego embargo. Według danych Eurostatu, eksport cebuli z Unii Europejskiej (dane dla 11 miesięcy sezonu) w sezonie 2014/2015 łącznie wzrósł o 27 proc.% do 852 tys. t. Wysokie zapotrzebowanie dotyczy szczególnie rynku Ameryki Południowej, zwłaszcza Argentyny i Brazylii, gdzie ze względu na niekorzystne uwarunkowania pogodowe, zbiory tego warzywa są historycznie niskie. Jeśli chodzi o Brazylię, unijna sprzedaż cebuli do tego kraju w pierwszych 11 miesiącach minionego sezonu wzrosła aż 16-krotnie do 115 tys. t. Można przypuszczać, że utrzyma się ona również w drugiej połowie 2015 r. – podają w raporcie eksperci BGŻ BNP Paribas.

Wyższy eksport zanotowano również w przypadku krajów afrykańskich (Wybrzeże Kości Słoniowej, Gwinea) oraz azjatyckich (Malezja, Izrael). Czynnikiem ograniczającym popyt było wprowadzenie zakazu importu cebuli przez Senegal na początku br. Mimo to, łączny eksport do tego kraju w analizowanym okresie zwiększył się o 21 proc. do 159 tys. t. Dosyć znaczną dynamiką wzrostu charakteryzowała się sprzedaż cebuli na Białoruś (2,2-krotnie do 16 tys. t), kompensując w pewnym stopniu zmniejszenie eksportu na rynek rosyjski.

Czynnikiem sprzyjającym wzrostowi sprzedaży w sezonie poprzednim były również niskie ceny na rynku europejskim w poprzednim sezonie, a także słabe euro – informuje BGŻ BNP Paribas.