Australijskie biuro ds. rolnictwa, gospodarki i nauki ABARES oszacowało produkcję cukru na świecie w sezonie 2011/12 (październik/wrzesień) na 175,4 mln ton, a jego spożycie na 168,3 mln ton, informuje FAMMU/FAPA.

Sezon będzie zatem charakteryzował się nadwyżką produkcyjną w wysokości 7,1 mln ton. W sezonie 2010/11 nadwyżka produkcyjna wyniosła zaledwie 1 mln ton. W ujęciu rocznym produkcja zwiększy się o ponad 5 proc., a konsumpcja o niecałe 2 proc.. ABARES oszacował zapasy końcowe na 64 mln ton, co stanowi 38 proc. spożycia. W ujęciu rocznym zapasy wzrosną o ponad 12 proc.. Eksport został zaś oszacowany na 50 mln ton, mniej o niecałe 4 proc.