Prognozowany spadek produkcji wołowiny w UE przyczyniać się będzie do wzrostu jej cen. Znacząco wyższe ceny wołowiny w UE i popyt z zagranicy będą się prawdopodobnie przyczyniały do wzrostu cen na rynku krajowym – podaje raport.

ARR szacuje, że przy przewidywanym dalszym ograniczaniu pogłowia krów, w końcu 2011 r. w Polsce pogłowie bydła ogółem będzie kształtowało się na poziomie około 5,7 mln sztuk.

W drugim półroczu 2011 r. produkcja żywca wołowego prawdopodobnie ulegnie obniżeniu o 6 proc. i w efekcie w całym 2011 r. może się ukształtować na poziomie około 776 tys. ton (402 tys. ton w.b.c.), o 3 proc. wyższym niż w roku poprzednim – napisano.

Eksperci ARR prognozują, że w drugiej połowie roku eksport może ulec ograniczeniu o 5 proc., a w całym 2011 r. wyniesie 345 tys. ton, tj. o 1 proc. więcej niż w 2010 r. W drugiej połowie roku import będzie o 18 proc. większy niż przed rokiem. W efekcie w całym 2011 r. spodziewany jest wzrost importu o 14 proc., do 26 tys. ton.