Według danych Komisji Europejskiej (KE) w marcu średnia ważona cena mleka w skupie w UE-28 spadła o 0,8 proc. do 33,11 euro/100 kg. Był to drugi z rzędu miesiąc zniżki (w lutym spadek wyniósł 0,3 proc.). Wcześniejsze 6 miesięcy (sierpień-styczeń) były okresem dynamicznego wzrostu średniej ceny unijnej sięgającej 30,5 proc. Tak więc trzeba przyznać, że zniżka z dwóch ostatnich miesięcy wynosząca w sumie 1,1 proc. jest bardzo płytka, co świadczy o silnym rynku.

Poniższy wykres przedstawia średnie ceny mleka surowego w skupie w UE


Żródło: KE

Według danych KE w Polsce cena mleka surowego w skupie w marcu spadła o 0,2 proc. i wyniosła 30,52 euro/100 kg. Trwająca od trzech miesięcy korekta spadkowa przybrała charakter bardzo płaski (zniżka w tym okresie wyniosła zaledwie 0,5 proc.). przypomnę, że w okresie lipiec-grudzień cena mleka w Polsce wzrosła aż 32,7 proc. W marcu mleko w Polsce było tańsze od średniej unijnej o 7,8 proc.

Poniższy wykres przedstawia średnie ceny mleka surowego w skupie w Polsce wg danych UE


Żródło: KE

Pierwszy majowy przetarg na platformie Global Dairy Trade (GDT), które odbyły się 02 dnia miesiąca zakończyły się wzrostem indeksu GDT obrazującego zmiany cen przetworów mlecznych o 3,6 proc. Był to czwarty z rzędu wzrost indeksu, który znacząco przybliżył jego wartość do ostatniego szczytu z 6 grudnia 2016 r. (brakuje zaledwie 2,6 proc.) Przez rok (początek maja 2016- początek maja 2017) wartość indeksu podniosła się o 60,7 proc. Natomiast od minimum wyznaczonego 4 sierpnia 2015 r. indeks jest wyższy o 105,4 proc.

Mleko pełne w proszku (WMP) podrożało na ostatnim przetargu GDT o 5,2 proc. do 3233 USD/t i jest droższe o 43,6 proc. w stosunku do ceny z początku maja 2016 r. Natomiast cena mleka odtłuszczonego w proszku (SMP) spadła o 0,9 proc. do 1982 USD/t- przez ostatni rok cena podniosła się o 19,5 proc. Cena masła wzrosła o 1,1 proc. do 4911 USD/t. i jest o 82,1 proc. wyższa niż w tym samym czasie przed rokiem.

Wg danych KE w Unii Europejskiej w okresie 23 kwietnia- 07 maja br. cena WMP wzrosła o 2,2 proc. do 2802 euro/t, SMP podrożało o 1,9 proc. do 1787 euro/t i cena masła wzrosła o 1,9 proc. do 4394 euro/t.


Źródło: www.globaldairytrade.info

W marcu według danych GUS cena mleka surowego w skupie w Polsce spadła średnio o 0,8 proc. do 131,49 zł/100 l. Od początku br. roku mleko potaniało o 3,3 proc. Jednak od dołka w czerwcu 2016 r. (99,97 zł/100 kg) cena jest wyższa o 31,5 proc.

Poniższy wykres przedstawia ceny mleka surowego w skupie w Polsce wg GUS


Żródło: GUS