Jest to, zatem drugi z kolei rok, kiedy ceny skupu tych owoców nie przekraczają poziomu 1 zł/kg. Wcześniej podobnie niski poziom cen obserwowany był w 2006 roku, kiedy średnia cena skupu porzeczek czarnych ukształtowała się na poziomie 0,68 zł/kg. Przyczyną spadku cen, według przedstawicieli branży przetwórczej, są wysokie zapasy mrożonych czarnych porzeczek i koncentratu porzeczkowego, a także słaby popyt na przetwory na rynku Unii.

Nie wiadomo do końca jak wygląda sytuacja po stronie podaży surowca, niemniej jeśli wierzyć prognozom dostarczonym przez Krajowe Stowarzyszenie Plantatorów Czarnych Porzeczek (KSPCP), tegoroczna produkcja porzeczek czarnych może wynieść ok. 80 tys. t (wobec 98 tys. t oczekiwanych w czerwcu br.). Dla porównania w 2014 roku, według Stowarzyszenia, produkcja w Polsce ukształtowała się na poziomie 90 tys. t, czyli była o 12,5 proc. wyższa od prognozowanej w tym roku.

Jeśli chodzi o eksport polskich mrożonych porzeczek czarnych w okresie od lipca 2014 r. do marca 2015 r. ukształtował się na poziomie 21,2 tys. t. i był zaledwie o 0,9 proc. niższy niż w analogicznym okresie przed rokiem (dane Eurostatu). Wynikał on przede wszystkim ze spadku krajowej produkcji mrożonych porzeczek. Warto jednak zauważyć, że dynamika zmniejszenia eksportu była znacznie niższa od dynamiki spadku produkcji tych owoców w Polsce w 2014 r., zarówno w odniesieniu do danych prezentowanych przez GUS (-18 proc.), jak też IBA (-14 proc.).

Ceny w skupie do przetwórstwa teoretycznie powinny być wspierane sytuacją cenową na rynku przetworów m.in. porzeczki mrożonej. Według danych Foodnews cena porzeczek mrożonych z Polski średnio w pierwszej połowie lipca kształtowała się na poziomie 0,70 euro/kg i była o 0,2 euro wyższa niż w analogicznym okresie w roku poprzednim (wzrost o 40 proc. rok do roku).  Można oczekiwać, że kolejny już sezon braku opłacalności produkcji porzeczek świeżych może prowadzić do ograniczenia powierzchni upraw tych owoców w latach kolejnych.