Średnia cena sprzedaży brojlerów (tuszki patroszone z szyjami tzw. 65 proc.) na rynku UE w lipcu br. wyniosła 192,7 EUR/100 kg i była o 1 proc. wyższa niż przed miesiącem i o 2 proc. wyższa niż w przed rokiem. W porównaniu ze średnią z lat 2007-11 kurczęta podrożały o 7 proc. - podaje FAMMU/FAPA na podstawie analizy danych Komisji Europejskiej.

W lipcu najwyższy miesięczny wzrost cen kurcząt miał miejsce w Czechach, Szwecji (+7 proc.) i w Bułgarii (+4 proc.), a największy spadek zanotowano w Portugalii (- 5 proc.).

W Polsce kurczęta podrożały o 1 proc. do 148,6 EUR/100 kg i były ponownie najtańsze w całym ugrupowaniu (77 proc. średniej ceny unijnej),
przed bułgarskimi i litewskimi (odpowiednio 78 proc. i 81 proc. średniej UE) - analizuje FAMMU/FAPA.

Najwięcej za kurczęta płacono w Finlandii, Szwecji i na Cyprze (252-256 EUR/100 kg).

W pierwszym tygodniu sierpnia kurczęta potaniały średnio w UE o, 2 proc. wobec ostatniego tygodnia lipca do 197,7 EUR/100 kg. Największą dynamikę spadku cen zaobserwowano w Polsce (-5 proc. do 143,9 EUR/100 kg).

Na utrzymywanie się cen kurcząt w UE na stabilnym i stosunkowo wysokim poziomie wpływa rosnący eksport i stabilny popyt wewnętrzny. Unijny eksport drobiu na rynki krajów trzecich wzrośnie w tym roku prawdopodobnie o 14 proc. do 1,47 mln ton, stymulowany globalnym popytem.

Według danych Komisji Europejskiej, w okresie od stycznia do maja br. państwa członkowskie UE wyeksportowały na rynki krajów trzecich 555,4 tys. ton żywca, mięsa, podrobów i przetworów z drobiu – o ok. 6 proc. więcej niż przed rokiem - podaje FAMMU/FAPA.