Dzień po publikacji raportu USDA (szczegóły we wczorajszym komentarzu) notowania zbóż na światowych giełdach przebiegły dość spokojnie. Na rynkach przeważały niewielkie wzrosty cen.

Pszenica w kontrakcie z dostawą w grudniu wczoraj na Matif podrożała o 0,2 proc. i wyniosła 336,25 euro/t (1583 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 40,7 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym wzrosła o 0,8 proc. i wyniosła 330,25 euro/t (1555 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 56,0 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie wrześniowym podrożała o 0,2 proc. i kosztowała 309,65 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 24,9 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we wrześniu na giełdzie w Chicago spadła o 0,5 proc. i wyniosła 279,12 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 42,7 proc.

Pszenica Matif, kontrakt grudniowy- cena wzrosła 0,22 proc. (336,25 euro/t- 1583 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 0,18 proc. (309,65 USD/t- 1436 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 0,84 proc. (330,25 euro/t- 1555 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 0,46 proc. (279,12 USD/t- 1294 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10