Wczorajsze notowania zbóż zdominowały dwa wydarzenia. Publikacja najnowszego miesięcznego raportu USDA na temat m.in. prognoz światowego bilansu zbóż oraz silne spadki cen surowców- głównie ropy- i akcji na światowych giełdach w wyniku rosnących obaw o wystąpienie drugiej fali zarażeń koronawirusem oraz wolniejszego tempa podnoszenia się światowych gospodarek po pandemii. Ropa Brent i WTI potaniała o ok. 8 proc., natomiast główne indeksy akcji amerykańskich i europejskich obniżyły się w zakresie 4- 7 proc.

USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa) opublikował najnowszy miesięczny raport na temat m. in światowego bilansu zbóż. Globalne zbiory pszenicy w nadchodzącym sezonie 2020/21 mają wynieść rekordowe 773,43 mln t (wzrost o 4,94 mln t wobec prognozy sprzed miesiąca i wyższe o 9,03 mln t wobec obecnego sezonu). Zapasy końcowe w sezonie 2020/21 prognozowane są na poziomie 316,09 mln t o 20 mln t wyższym niż o w obecnym sezonie.

Wśród najważniejszych światowych producentów i jednocześnie eksporterów znaczny spadek zbiorów w nadchodzącym sezonie oczekiwany jest w Unii Europejskiej (wraz z Wielką Brytanią) o 13,78 mln t do 141,0 mln t, w USA spadek wyniesie 1,17 mln t do 51,09 mln t i na Ukrainie - 2,67 mln t do 26,5 mln t.

Wzrost produkcji pszenicy prognozowany jest w Rosji- o 3,39 mln t do 77,0 mln t, w Kazachstanie- o 2,05 mln t do 13,5 mln t, w Kanadzie- o 1,65 mln t do 34,0 mln t, w Argentynie o 1,5 mln t do 21,0 mln t i w Australii o 10,8 mln t do 26,0 mln t.

Według raportu USDA światowe zbiory kukurydzy w nadchodzącym sezonie wyniosą rekordowe 1188,48 mln t (wzrost o 1,62 mln wobec majowej prognozy i o 74,98 mln t więcej wobec obecnego sezonu). Zapasy na koniec przyszłego sezonu mają wzrosnąć o 24,96 mln t do 337,87 mln t. W USA prognozowany jest wzrost produkcji aż o 60,40 mln t do rekordowych 406,29 mln t, w Brazylii wzrost ma wynieść 6 mln t do 107,0 mln t, na Ukrainie 3,11 mln t do 39,0 mln t i w Unii Europejskiej o 1,67 mln t do 68,3 mln t. Wśród ważniejszych światowych producentów i eksporterów jedynie w Argentynie produkcja kukurydzy ma się utrzymać na niezmienionym poziomie- 50,0 mln t.

Pszenica na MATIF w kontrakcie z dostawą we wrześniu potaniała o 1,4 proc. i kosztowała 182,50 euro/t (813 zł/t) i jest o 3,0 proc. droższa niż przed rokiem o tej porze. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie sierpniowym spadła o 0,1 proc. i wyniosła 168,25 euro/t (749 zł/t), a przez ostatni rok obniżyła się o 4,3 proc.

Pszenica na CBOT w kontrakcie lipcowym potaniała o 0,4 proc. i kosztowała 183,44 USD/t. Natomiast w ujęciu r/r notowania spadły o 5,1 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w lipcu na giełdzie w Chicago wzrosła o 1,1 proc. i wyniosła 129,82 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 23,3 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 1,35 proc. (182,50 euro/t - 813 zł/t).
Wykres 1.


Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt lipcowy- cena spadła o 1,38 proc. (183,44 USD/t - 719 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt sierpniowy - cena spadła o 0,15 proc. (168,25 euro/t - 749 zł/t).
Wykres 6


Notowania sierpniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt lipcowy- cena wzrosła o 1,07 proc. (129,82 USD/t- 509 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10