W połowie lutego br. średnia cena reprezentatywna wieprzowiny dla całej Unii kształtowała się na poziomie 171,50 EUR/100 kg, tj. była o 1,4 proc. wyższa od średniej ceny z połowy stycznia br., i jednocześnie przewyższała średnią cenę z podobnego okresu sprzed roku aż o 9,8 proc.

W ciągu miesiąca ceny reprezentatywne wieprzowiny wzrosły głównie w krajach Unii leżących na południu, tj. w Hiszpanii (+11,4 proc.), we Włoszech (+3,6 proc.) oraz w Portugalii (+2,9 proc.). W krajach zlokalizowanych na północy wzrost był albo niewielki, jak w Niemczech (+1,2 proc.), Austrii (+0,6 proc.) i Belgia (+0,1 proc.) lub też zanotowano spadki cen, np. w Holandii (-0,5 proc.), we Francji (-1,3 proc.), w Polsce (-1,7 proc.), w Irlandii (-1,7 proc.), w Danii (-3,1 proc.) i w Wielkiej Brytanii (-7,3 proc.).

W Polsce średnia cena reprezentatywna wieprzowiny w połowie lutego br. kształtowała się na poziomie około 166 EUR/100 kg, tj. była o 3,7 proc. niższa od średniej ceny tego gatunku mięsa w Niemczech, przewyższając jednocześnie średnią cenę wieprzowiny w Danii o blisko 6 proc.

Trzeba podkreślić, że w omawianym czasie średnia cena reprezentatywna wieprzowiny w Polsce kształtowała się na poziomie o 0,5 proc. niższym w porównaniu ze średnią ceną z połowy lutego sprzed roku.

Według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w siódmym tygodniu roku (11-17.02) średnia cena skupu żywca wieprzowego na naszym rynku kształtowała się na poziomie 5,19 zł/kg, tj. była o 2,8 proc. wyższa niż w połowie stycznia br., ale jednocześnie o 1,3 proc. niższa niż przed rokiem.