W ostatnich dniach cena amerykańskiej pszenicy dwukrotnie zbliżyła się do poziomu silnego oporu w rejonie 160 USD/t i dwukrotnie nie udała się próba jego przełamania (wykres kontynuacyjny). Z punktu widzenia analizy technicznej jest to istotny poziom gdyż w drugiej połowie 2015 r. i pierwszej połowie 2016 r. stanowił wsparcie (po kilkukrotnym spadku ceny w pobliże tego poziomu następowały większe lub mniejsze wzrosty).

Pod koniec czerwca ub.r. nastąpiło przełamanie wspomnianego wsparcia i cena spadła aż do 132,6 USD/t w dniu 31 sierpnia 2016 wyznaczając 10-cio letni dołek notowań. Od lipca ub.r. do wczoraj cena pszenicy kilkukrotnie zbliżała się do granicy 160 USD/t ale nigdy jej nie przekroczyła. Może tym razem będzie inaczej, szczególnie, że od kilku dni notowania utrzymują się dość blisko wspomnianego poziomu.

Amerykańska pszenica ma trudności z pokonaniem oporu, tymczasem kukurydza dokonała tego kilka dni temu (były poziom oporu 138-140 USD/t) i wczorajszy mocny spadek ceny do 143 USD/t należy traktować jako korektę.

Od kilku dni bardzo stabilnie zachowują się ceny zbóż na MATIF. W tym czasie notowania zmieniały się w wąskim zakresie 1-2 euro i „kręciły” się wokół poziomu 170 euro/t zarówno w przypadku pszenicy jak i kukurydzy.

Pszenica MATIF, kontrakt marcowy - cena nie zmieniła się (170,00 euro/t- 743 zł/t).
Wykres 1.


Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt marcowy - cena spadła o 1,50 proc. (156,80 USD/t- 638 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 0,44 proc. (170,75 euro/t- 747 zł/t).
Wykres 6


Notowania marcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy- cena spadła o 1,69 proc. (143,01 USD/t- 582 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10