Zła passa notowań kontraktów zbożowych na światowych rynkach wczoraj została przerwana Wzrosły ceny wszystkich zbóż - najwięcej pszenicy. Być może w kwestii kierunku zmian cen w najbliższych tygodniach na giełdach pomoże publikowany w piątek o 18-tej naszego czasu miesięczny raport USDA m.in. z prognozami światowego bilansu zbóż w bieżącym sezonie.

Ceny pszenicy w kontrakcie grudniowym

Pszenica w kontrakcie z dostawą w grudniu (ostatnie notowanie w najbliższy poniedziałek- coraz mniejsze znaczenie z uwagi na śladowe obroty) wczoraj na MATIF potaniała o 0,4 proc. i kosztowała 307,00 euro/t (1442 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 9,5 proc. Kolejna najbliższa seria kontraktu z dostawą w marcu wczoraj podrożała o 1,9 proc. do 307,00 euro/t. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie marcowym wzrosła 1,2 proc. i wyniosła 292,00 euro/t (1371 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 18,1 proc.

Ceny pszenicy na CBOT

Pszenica na CBoT w kontrakcie grudniowym podrożała o 3,0 proc. do 267,12 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 9,0 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w grudniu na giełdzie w Chicago wzrosła o 0,4 proc. i wyniosła 247,14 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 7,1 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt grudniowy - cena spadła o 0,41 proc. (307,00 euro/t - 1442 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy - cena wzrosła o 3,05 proc. (267,12 USD/t - 1198 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 1,21 proc. (292,00 euro/t - 1371 zł/t).
Wykres 6


Notowania marcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy - cena wzrosła o 0,36 proc. (247,14 USD/t - 1108 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10