Odreagowaniespadku cen zbóż

Po okresie bardzo słabych notowań zbóż na paryskiej giełdzie (jeszcze w poniedziałek kontrakty na pszenicę i kukurydzę wyznaczyły nowe jedenastomiesięczne dołki cen) miniony tydzień zakończył się niewielką, ale jednak zwyżką notowań.

Pszenica w kontrakcie z dostawą w marcu w piątek na MATIF potaniała o 1,0 proc. i kosztowała 286,00 euro/t (1346 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 3,2 proc. Przez ostatni tydzień cena pszenicy podniosła się o 0,4 proc. 

Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie marcowym w piątek wzrosła o 0,1 proc. i wyniosła 278,75 euro/t (1312 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 9,4 proc. W ciągu tygodnia notowania wzrosły o 0,3 proc.

Pszenica na CBOT w kontrakcie marcowym w piątek potaniała o 0,33 proc. i kosztowała 275,57 USD/t. W ujęciu r/r notowania spadły o 3,5 proc. Przez ostatni tydzień cena podniosła się o 1,1 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w marcu na giełdzie w Chicago wzrosła o 0,1 proc. i wyniosła 268,89 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 9,2 proc. Przez ostatni tydzień notowania wzrosły o 1,0 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt marcowy - cena spadła w piątek o 0,95 proc. (286,00 euro/t- 1346 zł/t).
Wykres 1.


Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt marcowy - cena spadła o 0,33 proc. (275,57 USD/t - 1192 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt marcowy - cena w piątek wzrosła o 0,09 proc. (278,75 euro/t- 1312 zł/t).
Wykres 6


Notowania marcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 0,0,7 proc. (268,89 USD/t - 1163 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10