Wzrost cen zbóz na światowych giełdach

Wczorajsze sesje notowań zbóż na światowych giełdach przyniosły nieco nadziei na zakończenie spadków cen. Wzrosły ceny wszystkich prezentowanych poniżej kontraktów zbożowych. Dzisiaj w południe notowania są również na plusie. Niestety klimat inwestycyjny (fundusze spekulacyjne) nadal jest słaby- najbliższe kilka dni rozstrzygną czy jest to tylko odreagowanie spadków czy też początek wzrostów cen. 

Pszenica w kontrakcie z dostawą w marcu wczoraj na MATIF podrożała o 0,9 proc. i kosztowała 281,75 euro/t (1326 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 0,3 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie marcowym wzrosła o 0,4 proc. i wyniosła 273,25 euro/t (1286 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 8,3 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie marcowym podrożała o 2,0 proc. do 269,88 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 8,2 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w marcu na giełdzie w Chicago wzrosła o 1,6 proc. i wyniosła 266,52 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 9,0 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 0,90 proc. (281,75 euro/t - 1326 zł/t).
Wykres 1.


Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 2,01 proc. (269,88 USD/t - 1170 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 0,37 proc. (273,25 euro/t - 1286 zł/t).
Wykres 6


Notowania marcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 1,61 proc. (266,52 USD/t - 1155 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10