Z powodu spadku areału uprawy i niższych plonów, tegoroczne zbiory ziemniaków w Polsce będą przypuszczalnie o 10-15% mniejsze niż w 2017 r. W konsekwencji, zarówno w Polsce, jaki i na rynkach innych krajów UE, będą niedobory ziemniaków, co wpłynie na znaczący wzrost ich cen - wynika z analiz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowe PIB (IERiGŻ PIB).

Wysokie ceny ziemniaków jadalnych w hurcie

Pomimo tego, że w Polsce wykopki już trwają, wciąż na rynku mamy do czynienia z niewielką podażą. Ziemniaków jest znacznie mniej niż w zeszłym roku i do tego bulwy są mniejsze. Jest to wynik niekorzystnych warunków pogodowych w czasie wegetacji - wynika z analiz IERiGŻ.

Wiesław Dzwonkowski - Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB (IERiGŻ)
Wiesław Dzwonkowski - Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB (IERiGŻ)

- Ceny ziemniaków jadalnych w polskim dużym hurcie utrzymują relatywnie wysoki poziom - mówi dla Farmera Wiesław Dzwonkowski, z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB (IERiGŻ). Z jego analiz wynika, że obecnie w dużym hurcie za ziemniaki pakowane w worki po 15 kg płaci się najczęściej 0,47-0,80 zł/kg.

- Nie jest to najwyższy poziom cen notowany na przełomie sierpnia i września na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Drożej było w 2013 i w 2010 r. Sytuacja cenowa jest bardzo podobna do okresu letniego sprzed trzech lat. Wtedy zbiory ziemniaków w Polsce spadły do bardzo niskiego poziomu 6,3 mln t - komentuje Dzwonkowski z IERiGŻ. – Przyczyną takiej sytuacji, podobnie jak w roku bieżącym, były niekorzystne warunki pogodowe, w szczególności susza i upały w czerwcu i części lipca - dodaje.

Ważna lokalizacja

W ostatnim tygodniu sierpnia br. na rynkach hurtowych, ceny ziemniaków były, w zależności od lokalizacji, w przedziale 0,53-1,30 zł/kg. Średni ich poziom cen oscylował ok. 0,81 zł/kg, wobec 0,53 zł/kg w analogicznym okresie ub. r. - wynika z danych IERiGŻ. Krajowe ziemniaki w Broniszach oferowano w cenie 0,60-1,30 zł/kg, w Poznaniu 0,67-0,93 zł/kg, w Lublinie 0,80-1,00 zł/kg, w Rzeszowie 0,60-0,80 i najtaniej w Łodzi 0,53-0,87 zł/kg.

Przewidywany wzrost cen

Dariusz Goszczyński, dyrektor ds. Biznesu Agro Departamentu Biznesu Agro w Alior Banku
Dariusz Goszczyński, dyrektor ds. Biznesu Agro Departamentu Biznesu Agro w Alior Banku

- W Polsce spadek produkcji ziemniaków z powodu suszy jest niższy, niż ma to miejsce w Europie Zachodniej. Zmniejszenie produkcji będzie jednak miało swoje przełożenie na tendencje cenowe - mówi Dariusz Goszczyński, dyrektor ds. Biznesu Agro Departamentu Biznesu Agro w Alior Banku.
- Będzie bardzo silna presja prowzrostowa jeśli chodzi o ceny ziemniaków jadalnych w hurcie. W całym sezonie do późnej wiosny 2019 r. ceny te będą wysokie. Taka sytuacja może utrzymać się do czerwca przyszłego roku. Spodziewamy się, że ceny ziemniaków jadalnych w hurcie mogą być nawet dwukrotnie wyższe - prognozuje W. Dzwonkowski z IERiGŻ PIB.

Bez dużych różnic cenowych w detalu

Analitycy podkreślają, że jeśli chodzi o ceny ziemniaków w detalu to nie należy spodziewać się dużych różnic cenowych ze względu na stosunkowo niski na nie popyt. Wzrost cen spowodowałby jeszcze jego zmniejszenie. Podobnego zdania, odnośnie tendencji cenowych ziemniaków na rynku hurtowym i w detalu są analitycy i eksperci Agro zarówno z Alior Banku i IERiGŻ PIB.
- W okresie zimowym na rynkach hurtowych poziom cen ziemniaków konsumpcyjnych może być dwukrotnie wyższy niż w sezonie ubiegłym - prognozuje dyrektor Goszczyński z Alior Banku. -

Podwyżka cen ziemniaków w handlu detalicznym nie będzie tak dotkliwa dla konsumentów ze względu na ryzyko substytucji ziemniaków przez inne produkty. Od kilku lat utrzymuje się spadkowy trend w konsumpcji ziemniaków, częściowo tylko rekompensowany wzrostowym trendem w konsumpcji przetworów. Dlatego przewidywanym scenariuszem jest redukcja marż handlowych - dodaje.

Stabilnie w przetwórstwie

Ceny ziemniaków przeznaczonych do przetwórstwa powinny być dość stabilne w najbliższym czasie. Wydaje się, że skutki suszy nie będą miały tak dużego znaczenia na zawierane, z dużym wyprzedzeniem czasowym, umowy kontraktacyjne. Dotyczy to głównie dużych dostawców.
- Ceny ziemniaków do przetwórstwa nie powinny ulec zmianie. Zależą one głównie od zawartych wcześniej umów kontraktowych - mówi W. Dzwonkowski z IERiGŻ PIB.

- W przypadku punktów skupu duzi producenci ziemniaków będą realizować umowy kontraktacyjne zawarte kilka miesięcy temu, nie uwzględniające skutków suszy - dodaje ekspert z Alior Banku.

Obawy o ceny ziemniaków skrobiowych

Producenci ziemniaków skrobiowych jednak obawiają się o ich ceny, pomimo zawartych wcześniej umów kontraktowych. Ceny ziemniaków skrobiowych są uzależnione od zawartości w nich skrobi, a z tym może być ciężko w br.

- W kontrakcie ceny ziemniaków skrobiowych są uzależnione m. in. od ilości skrobi w ziemniakach. Kształtuje się ona od 13 gr. do prawie 40 gr w przeliczeniu na kg ziemniaków. W przypadku suszy następuje odrastanie ziemniaka w skutek czego jest bardzo mało skrobi. W efekcie ceny spadają, gdy jest mało w nich skrobi. W br. cena może być nawet na poziomie 7 gr/kg - mówi Adam Olszewski, producent ziemniaków skrobiowych z województwa lubelskiego, członek zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych (OPZZ RIOR).

- Szacuję stratę ilości ziemniaków na poziomie 62% w stosunku do tego, co było zakontraktowane na początku roku. To jest początek sezonu. Jak będzie dalej to dopiero się okaże. Muszę się liczyć z produkcją na poziomie ok., 38% w stosunku do planowanej i zakontraktowanej. Oczywiście są rejony Polski gdzie jest lepiej. np. w zachodniopomorskim - mówi Olszewski.

Tak drastycznej obniżki cen skupu ziemniaków skrobiowych nie podziela ekspert z IERiGŻ PIB. Zdaniem W. Dzwonkowskiego 7gr/kg to cena mocno przesadzona i wręcz niemożliwa.
Jednak na problemy z zawartością skrobi w ziemniakach z powodu tegorocznej suszy i przewidywanych, z tego powodu, niższych cenach skupu zwracają także uwagę bankowi analitycy zajmujący się agrobiznesem.

- W odniesieniu do ziemniaków skrobiowych o cenie będzie decydować wpływ suszy na zawartość skrobi w ziemniakach - zauważa dyr. Goszczyński z Alior Banku.
Wysokie ceny ziemniaków w Europie
- Obecnie w Europie Zachodniej notuje się rekordowe poziomy cen ziemniaków, w związku z wysokim spadkiem produkcji spowodowanym suszą - mówi Dariusz Goszczyński, dyrektor ds. Biznesu Agro Departamentu Biznesu Agro w Alior Banku.

- Ceny rynkowe ziemniaków w krajach Europy Zachodniej są bardzo wysokie. Praktycznie na każdym rynku przekraczają 200 euro/t. Ceny bulw do przetwórstwa osiągają 250 euro/t - analizuje W. Dzwonkowski z IERiGŻ PIB. Jego zdaniem, w sytuacji systematycznie rosnącego popytu na przetwory ziemniaczane, zwłaszcza na rynkach krajów trzecich, producenci frytek i chipsów są zdesperowani, by zabezpieczyć wystarczającą ilość ziemniaków do przetwórstwa na sezon 2018/19.
Notowania cen ziemniaków w kontraktach terminowych na przełomie sierpnia i września osiągnęły 313 euro/t. Notowania cen ziemniaków z dostawą na kwiecień 2020 r. nieznacznie przekraczają 160 euro/t.

- Nieodłącznym czynnikiem powodującym utrzymanie obecnych bardzo wysokich cen, a nawet dalszy ich wzrost, są wyniki próbne pokazujące słabe zbiory, mniejszy procent 50 bulw mm, istotnych z punktu widzenia przetwórstwa, i znaczny udział bulw z wtórnym wzrostem - twierdzi ekspert IERiGŻ. Udział bulw wybrakowanych odmiany Bintje w Belgii szacuje się w bieżącym sezonie na ok. 23%.
- Prawdopodobną konsekwencją obecnej sytuacji będzie podniesienie w umowach kontraktacyjnych cen za dostawy z ziemniaków z upraw przyszłego roku - prognozuje Dzwonkowski z IERiGŻ PIB.

Rekord cenowy w Belgii

Pierwsze notowania cen ziemniaków do przetwórstwa na przełomie sierpnia i września br. na poziomie 250-300 euro/t, średnio ok. 275 euro/t, są dla rynku belgijskiego absolutnym rekordem. Dotyczy to zarówno odmiany Bintje, jak i Fontane. Przetwórcy płacą premię za odmianę Fontane z powodu jej wszechstronności i możliwości wykorzystania do produkcji frytek cieszących się popytem eksportowym, ale nabywcy kupią także Bintje z powodu niedoboru wszystkich rodzajów ziemniaków - informuje IERiGŻ.

Źródło: IERiGŻ
Źródło: IERiGŻ

Taniej w Holandii

Na rynku holenderskim ostatni tydzień sierpnia przyniósł nieznaczny spadek ceny ziemniaków z przeznaczeniem na frytki do 250-280 euro/t. Ceny wysokiej jakości bulw do produkcji frytek na rynki krajów trzecich utrzymują się na poziomie 300-310 euro/t.

i w Niemczech

Na rynku niemieckim ceny ziemniaków do przetwórstwa oscylują w przedziale 250-260 euro/t. Przetwórcy zabiegają o dostawy w tej cenie, chcąc mieć pewność, że rolnicy nie sprzedadzą towaru innym odbiorcom.
Ceny ziemniaków jadalnych, do bezpośredniej konsumpcji, w ostatnim okresie nieznaczne się obniżyły do ok. 220 euro/t. Oczekuje się, że w kolejnych miesiącach, gdy zbiory będą bardziej zaawansowane, sezonowy spadek cen będzie mniejszy niż w latach poprzednich lub też może w ogóle nie mieć miejsca.

Wysokiej jakości warzywo czy produkt masowy?

W Polsce ziemniaki są nadal traktowane jako produkt masowy. W Europie Zachodniej ziemniaki to wysokiej jakości warzywa.
- Takie podejście wpływa na ceny - podsumowuje W. Dzwonkowski z IERiGŻ PIB.