Spożycie kukurydzy w Chinach w 2012/2013 r. wyniosło 18 mln ton, czyli było o 43 proc. większe niż 10 lat wcześniej.
Zużycie tego ziarna na pasze zwiększyło się w tym samym okresie o 49 proc. i osiągnęło 124 mln ton. Zwiększyła się powierzchnia uprawy kukurydzy oraz jej plony (z 4,813 t z 1 ha do 5,955 t z 1 ha), ale wzrost produkcji nie nadąża za wzrostem popytu.

W Chinach zwiększa się liczebność klasy średniej, produkt krajowy brutto wrósł w ubiegłym roku o 7,8 proc. i osiągnął
4,5 tys. euro na osobę. Oznacza to wzrost spożycia mięsa, a więc zwiększenie zużycia kukurydzy na pasze - prognozuje Agra Europe.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych