Wytyczne wskazują, że Chiny dążą do znacznego postępu w zakresie strukturalnej reformy sektora mleczarskiego po stronie podażowej do 2020 r., Sektor ten odnotuje również znaczny wzrost mocy produkcyjnych.

Do 2020 r. liczba gospodarstw mlecznych z ponad 100 krowami wyniesie ponad 65 procent całkowitej ich liczby

Wytyczne mają również na celu podniesienie jakości, konkurencyjności i reputacji produktów mlecznych dla niemowląt.

Sektor mleczny był mocno dotknięty skandalem z 2008 r., w którym stwierdzono, że wielu rolników i producentów dodawało do nieprzetworzonego mleka melaminę - toksyczną substancję chemiczną.

Aby poprawić jakość mleka, rząd opracuje tzw. złoty obszar produkcji mleka w północnych, północno-wschodnich i północno-zachodnich Chinach. Wzywa też do przygotowania standaryzowanych metod hodowli bydła, poprawy wydajności krów mlecznych poprzez platformy oceny online oraz dzięki produkcji wysokiej jakości paszy.

Zostanie też wydanych więcej wytycznych w celu zapewnienia jakości produktów dla dzieci, a przepisy i regulacje z nimi związane będą ściśle egzekwowane. Nielegalne działania, takie jak mieszanie składników niejadalnych i nadużywanie dodatków do żywności będą surowo karane.

Importowanie dużych opakowań produktów mlecznych dla dzieci, które mają być odsprzedawane w małych opakowaniach, jest surowo zabronione.