Przyczynił się do tego wzrost wymagań dotyczących ochrony środowiska i związana z tym redukcja pogłowia macior.

Spadek pogłowia macior w 2017 r. oceniany jest na 12 proc. do 38 mln sztuk. Wiąże się to ze zmniejszeniem produkcji wieprzowiny do 51 mln ton i wzrostem cen. Redukcja pogłowia świń ogółem przewidywana jest na 3,6 mln sztuk.

Zmniejszyć ma się też o 2,6 mln ton do 52 mln ton spożycie wieprzowiny

Rząd chiński próbuje przenieść produkcję świń z dala od terenów gęsto zaludnionych i dróg wodnych. Stada mają być transportowane na tereny o mniejszym zaludnieniu lub ubijane. Przewidywane jest też centralizacja produkcji. Działania te mają też zmniejszyć koszty transportu pasz.