Przewidywane zbiory pszenicy miękkiej zostały skorygowane z 145,2 mln t w marcowej prognozie do 148 mln t. Poziom przewidywanej produkcji jest nadal niższy o 1,5 proc. niż rok wcześniej. Podwyższono również prognozę dla jęczmienia z zakładanych wcześniej 58,9 do 63,2 mln t. Oznacza to zbiory tego gatunku o 3,4 proc. wyższe niż w poprzednim sezonie. Prognoza dla kukurydzy wynosi obecnie 62,4 mln t. wobec 63,2 mln t z marcowego raportu.

W strukturze geograficznej produkcji zbóż w UE największy udział ma Francja - 22,1 proc., 69,84 mln t. Spodziewany wynik będzie o 1,1 proc. mniejszy w porównaniu z zeszłym rokiem. Na drugim miejscu wśród producentów zbóż w UE znajdują się Niemcy z 15,4 proc. udziałem i zapowiadane jest 48,4 mln t. Polska zajmuje trzecie miejsce z 9,6 proc. udziałem i prognozowaną produkcją na 30,17 mln t. Oznaczałoby to, że tegoroczne zbiory zbóż ogółem w Polsce będą o 7,9 proc. wyższe niż przed rokiem.

Czwarte miejsce przypada Wielkiej Brytanii, która ma 7,5 proc. udziału i 23,46 mln t. Brytyjczycy zbiorą o 4,1 proc. mniej zbóż niż w 2015 r. Istotne zwiększenie produkcji zbóż o 24,4 proc. do 21,9 mln t. spodziewane jest w Hiszpanii zajmującej piątą pozycję w rankingu. Wzrost będzie także w Rumunii o 10,6 proc. w ujęciu rok do roku plasującej się na szóstym miejscu z 7 proc. udziałem i prognozowanymi 20,87 mln t.

W pierwszej dziesiątce unijnych producentów zbóż znajdują się jeszcze Włochy (5 proc. udział, 15,8 mln t), Węgry (4,2 proc. udział i 13,3 mln t), Dania (3 proc. udział i 9,3 mln t) oraz Bułgaria (2,7 proc. i 8,6 mln t).

FAMMU/FAPA informuje, że według Coceral, unijna produkcja pszenicy miękkiej będzie o 1,5 proc. mniejsza w ujęciu sezon do sezonu i wyniesie 148 mln t. Według prognoz, Francja mająca największy udział w unijnej produkcji pszenicy zwyczajnej wynoszący 26,3 proc. odnotuje ponownie wysokie zbiory na poziomie 38,9 mln t. Jest to co prawda o 3,5 proc. mniej niż rok wcześniej, ale nie należy zapominać, że w 2015 r. zbiory były rekordowe.

Niewielki spadek produkcji pszenicy do 26,1 mln t spodziewany jest w przypadku Niemiec, o 1,3 proc. w ujęciu rok do roku. Wielka Brytania ma zebrać 15,18 mln t. pszenicy, tj. o 6,1 proc. mniej niż w ubiegłym roku. Polska, zajmująca wysoką czwartą pozycję wśród producentów pszenicy miękkiej w Unii Europejskiej, ma zebrać 10,81 mln t. ziarna tego gatunku, tj. o 0,8 proc. mniej niż przed rokiem. Zbiory w Rumunii mają być o 7,3 proc. wyższe w porównaniu z zeszłorocznym wynikiem – 8,1 mln t. Znaczny wzrost zbiorów o 23,4 proc (rok do roku), do 6,4 mln t. spodziewany jest w Hiszpanii.

Unijna produkcja jęczmienia w sezonie 2016/17 jest przewidywana w wysokości 63,2 mln t, tj. o 3,4 proc. więcej w porównaniu z ubiegłym sezonem. Francja ma odnotować zbiory tego gatunku o 0,7 proc. wyższe niż przed rokiem, tj. 12,59 mln t. Prognoza dla Niemiec wynosi 11,3 mln ton, tj. o 3,1 proc. poniżej zeszłorocznego wyniku. Znaczny wzrost zbiorów tego gatunku spodziewany jest w Hiszpanii, aż o 40,6 proc. do 9 mln t. Zbiory w Wielkiej Brytanii są prognozowane na 7,15 mln t., tj. o 1,8 proc. mniej niż rok wcześniej. Dania ma zebrać blisko 4 mln t., tj. o 3,2 proc. więcej r/r. Prognozy dla Polski wynoszą 3,091 mln ton, tj. o 5,5 proc. mniej niż przed rokiem.

Według raportu Coceral w 2016 r. unijna produkcja kukurydzy będzie o 6,6 proc. wyższa niż w ubiegłym roku i wyniesie 62,4 mln t. Jednak rok temu kukurydza ucierpiała na skutek letniej suszy. W bieżącym sezonie większość krajów zaliczanych do kluczowych producentów tego gatunku odnotuje lepsze zbiory niż w roku ubiegłym.