W związku z tym zbiory zbóż w 2018 r. mają być o 16,8 mln. ton niższe niż szacowane w tym samym czasie w 2017 r.

Zbiory zbóż ogółem we Francji mają wynieść 62,787 mln ton, a przed rokiem szacowano je na 67,655 mln ton, w Niemczech szacowane są na 37,032 mln ton zbóż, a w ub.r. na 45,556, a w Polsce na 28,431 mln ton wobec 31,765 mln ton w 2017 r.

Zbiory pszenicy miękkiej w UE w 2018 r. powinny wynieść 129,894 mln ton wobec 141,869 mln ton w 2017 r. W Polsce szacowane są na 9,960 mln ton wobec 11,663 mln ton w 2017 r.

Szacunek zbiorów jęczmienia ogółem w UE mówi o 57,439 mln ton, a w 2017 r. prognozowano je na 58,302 mln ton. W Polsce prognozowane są na 3,4 mln ton, a w ub.r. były na 3,793 mln ton.

Jęczmienia jarego w 2018 r. ma być w UE 30,487mln ton, a w 2017 r. na 27,850 mln ton. W Polsce oczekiwana jest produkcja rzędu 2,800 mln ton wobec 2,899 mln ton w 2017 r.

Zbiory żyta szacowane w UE są na 6,424 mln ton, a w 2017 r. było to 7,389 mln ton. W Polsce produkcja powinna wynieść 2,349 mln ton wobec 2,671mln ton prognozowanych w 2017 r.

Szacunek zbiorów pszenżyta w UE wynosi 10,055 mln ton wobec 11,342 mln ton przewidywanych w 2017 r. W Polsce zbiory pszenżyta szacowane są na 4,440mln ton wobec 5,313 mln ton w 2017 r.

Kukurydzy na ziarno ma zostać zebrane 58,943 mln ton, a przed rokiem było jej 60,667 mln ton. W Polsce oczekiwana jest  produkcja rzędu 4,032 mln ton, a w 2017 r. było to 4,018 mln ton.

Zbiory rzepaku szacowane są na 19,429 mln ton wobec 21,902 mln ton w 2017 r. W Polsce prognozowane są na 2,025 mln to a przed rokiem były na 2,699 mln ton.