Jest to 16,1 mln ton. poniżej 311,6 mln ton z poprzedniego roku.

Stowarzyszenie ocenia produkcję pszenicy (z wyłączeniem durum) na poziomie 129,1 mln ton w porównaniu do 146,8 mln ton w roku poprzednim. Istotnych korekt spadkowych dokonano dla Francji (ok. -10 mln ton) oraz krajów bałkańskich, czego nie udało się w pełni zrekompensować wzrostami w Polsce (ok. 1 mln ton), krajach bałtyckich i Skandynawii.

Unijna produkcja jęczmienia w 2020 roku przewidywana jest obecnie na 62,5 mln ton, w porównaniu z 63,4 mln ton w poprzednich szacunkach i 62,1 mln ton w poprzednim roku. Coceral uzasadnia korektę w dół przede wszystkim niższymi plonami we Francji, gdzie oczekuje się zbiorów o prawie 2,5 mln ton mniejszych.

Prognoza zbiorów kukurydzy została również obniżona z powodu gorącej i suchej pogody we Francji, Niemczech i na Bałkanach. Obecnie Coceral zakłada produkcję 64,6 mln ton wobec 66,8 mln ton szacowanych w czerwcu i 64,8 mln ton rok wcześniej.

Z kolei prognoza tegorocznej produkcji rzepaku w UE, w tym w Wielkiej Brytanii, została podniesiona z 16,5 mln ton do 17,0 mln ton, ponieważ rzeczywiste plony w Niemczech, Polsce i krajach bałtyckich były wyższe niż wcześniej oczekiwano. Zeszłoroczne zbiory wyniosły 16,9 mln ton.

Pełne prognozy sierpniowe Coceral poniżej w plikach .pdf.