Byłoby to nieco mniej niż 307,6 mln ton zebranych w 2021 r. Oczekuje się, że produkcja pszenicy (bez pszenicy twardej) spadnie z 143,2 mln ton do 139,8 mln ton, przede wszystkim z powodu powrotu do średnich plonów na Bałkanach po rekordowo wysokich plonach, które osiągnięto tam w 2021 r. Przewiduje się, że zbiory we Francji spadną o prawie 1 mln ton rok do roku, podczas gdy zbiory w Niemczech będą wyższe o ponad pół mln ton.

Prognozowana produkcja jęczmienia w UE-27 i Wielkiej Brytanii w 2022 r. wyniesie 59,0 mln ton, nieznacznie mniej niż 59,4 mln ton w tym roku.

Zbiory kukurydzy w UE-27 i Wielkiej Brytanii w 2022 r. mają być prawie niezmienione rok do roku i wynieść 66,4 mln ton (w 2021 r. - 66,3 mln ton), przy znacznie wyższych zbiorach na Węgrzech, ale nieco niższych w Polsce, Niemczech, Francji i Rumunii.

Coceral przewiduje się, że zbiory rzepaku w UE-27 i Wielka Brytania wzrosną z 18,5 mln ton do 20,0 mln ton, przede wszystkim ze względu na wyższe zasiewy w kilku krajach, w tym w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Bułgarii.

W załącznikach zamieszczamy pełne grudniowe prognozy produkcji zbóż i rzepaku dla UE-27 i Wielkiej Brytanii w 2022 r.

Następna prognoza Coceral przewidziana jest w marcu 2022 r.