W związku z tym zbiory zbóż w 2019 r. mają być o 3,876 mln ton większe niż szacowano w maju 2019 r.

Zbiory zbóż ogółem we Francji w 2019 r. mają wynieść 66,177 mln ton, a przed rokiem szacowano je na 61,098 mln ton, w Niemczech szacowane są na 44,730 mln ton zbóż, a w ub. r. na 37,341 mln ton, a w Polsce na 29,794 mln ton wobec 28,008 mln ton w 2018 r.

Zbiory pszenicy miękkiej w UE w 2019 r. powinny wynieść 143,260 mln ton wobec 128,807 mln ton w 2018 r. W Polsce szacowane są na 10,664 mln ton wobec 9,816 mln ton w 2018 r.

Szacunek zbiorów jęczmienia ogółem w UE mówi o 50,609 mln ton, a w 2018 r. prognozowano je na 45,861 mln ton. W Polsce prognozowane są na 3,400 mln ton, a w ub. r. były na 3.300 mln ton.

Jęczmienia jarego w 2019 r. ma być w UE 29,093 mln ton, a w 2018 r. jego ilość szacowano na 24,416 mln ton. W Polsce oczekiwana jest produkcja rzędu 2,480 mln ton wobec 2,440 mln ton w 2018 r.

Zbiory żyta szacowane w UE są na 8,416 mln ton, a w 2018 r. było to 6,388 mln ton. W Polsce produkcja powinna wynieść 2,581 mln ton wobec 2,306 mln ton prognozowanych w 2018 r.

Szacunek zbiorów pszenżyta w UE wynosi 10,920 mln ton wobec 9,871 mln ton przewidywanych w 2018 r. W Polsce zbiory pszenżyta szacowane są na 4,800 mln ton wobec 4,440 mln ton w 2018 r.

Kukurydzy na ziarno ma zostać w 2019 r. zebrane 61,593 mln ton, a przed rokiem oczekiwano jej 59,915 mln ton. W Polsce oczekiwana jest  produkcja rzędu 4,154 mln ton, a w 2018 r. było to 4,096 mln ton.

Zbiory rzepaku szacowane są na 17,3060 mln ton wobec 19,951 mln ton w 2018 r. W Polsce prognozowane są na 2,609 mln to a przed rokiem były na 2,603 mln ton.