W związku z tym zbiory zbóż w 2018 r. mają być o 2,568 mln ton większe niż w 2017 r.

Zbiory zbóż ogółem we Francji mają wynieść 67,025 mln ton a przed rokiem 67,888 mln ton, w Niemczech szacowane są na 46,828 mln ton zbóż, a w ub.r. na 45,594, a w Polsce na 29,799 mln ton wobec 31,367 mln ton w 2017 r.

Zbiory pszenicy miękkiej w UE w 2018 r. powinny wynieść 140,527 mln ton wobec 141,547 mln ton w 2017 r. W Polsce szacowane są na 10,506 mln ton wobec 11,280 mln ton w 2017 r.

Szacunek zbiorów jęczmienia ozimego w UE mówi o 60,342 mln ton, a w 2017 r. było go 58,004 mln ton. W Polsce prognozowane są na 3,406 mln ton, a w ub.r. było 3,693 mln ton.

Kukurydzy na ziarno ma zostać zebrane 61,785 mln ton, a przed rokiem było jej 60,863 mln ton. W Polsce oczekiwane jest 4,352 mln ton, a w 2017 r. było 4,202 mln ton.

Zbiory rzepaku szacowane są na 22,006 mln ton wobec 21,909 mln ton w 2017 r. W Polsce prognozowane są na 2,497 mln to a przed rokiem 2,707 mln ton.