W związku z tym zbiory zbóż w 2017 r. mają być o 4,974 mln ton większe niż w 2016 r.

Zbiory zbóż ogółem we Francji mają wynieść 68,373 mln ton a przed rokiem 54,264 mln ton, w Niemczech szacowane są na 45,594 mln ton zbóż, a w ub.r. na 45,648, a w Polsce na 31,367 mln ton wobec 30,309 mln ton w 2016 r.

Zbiory pszenicy w UE w 2017 r. powinny wynieść 142,049 mln ton wobec 135,502 mln ton w 2016 r.

Szacunek zbiorów jęczmienia w UE mówi o 58,416 mln ton, a w 2016 r. było go 59,689 mln ton

Kukurydzy na ziarno ma zostać zebrane 61,423 mln ton, a przed rokiem było jej 60,777 mln ton.

Zbiory rzepaku szacowane są na 21,895 mln ton wobec 20,547 mln ton w 2016 r.