Copa-Cogeca bardzo niepokoi to, że niektóre programy PROW na lata 2014-2020 nie będą gotowe do zatwierdzenia przed końcem roku. Jeżeli przyjęcie ich przed majem 2015 r. nie będzie możliwe z powodów proceduralnych związanych z przeglądem budżetu, może to poważnie wpłynąć na działalność rolników, właścicieli lasów i spółdzielni, gdyż uniemożliwi im planowanie przyszłych działań.

Sytuacja ta nie można zagrażać zobowiązaniom rolników, właścicieli lasów i spółdzielni rolniczych.  Bardzo ważne dla nich są instrumenty związane z pomocą inwestycyjną i wsparciem dla młodych rolników. Wsparcie jest niezbędne do zagwarantowania rentowności sektora rolnego i leśnego, a także wymiany pokoleń.