Nowo wybrany przewodniczący grupy roboczej „Jaja i drób” Copa i Cogeca, który sam jest producentem drobiu, wystosował zdecydowany apel o wsparcie dla producentów drobiu z UE, którzy zmagają się ze skutkami ptasiej grypy, mówiąc, że należy szybko znaleźć rozwiązanie dla tego problemu.

Przemawiając w Brukseli po wyborach powiedział, że u producentów drobiu, którzy zainwestowali w obiekty chowu na wolnym wybiegu, mocno uderzyły skutki ptasiej grypy. Jednym priorytetów podczas dwuletniej kadencji będzie rozwiązanie tego problemu oraz znalezienie wyjścia z podobnych sytuacji w przyszłości.

Należy wprowadzić więcej elastyczności do aktualnie obowiązujących zasad w UE, by wziąć pod uwagę możliwość pojawienia się takiej epidemii. Ceny jaj i drobiu plasują się poniżej pięcioletniej średniej.

Rok 2017 najprawdopodobniej będzie trudnym rokiem ze względu właśnie na ptasią grypę oraz spadek eksportu do Japonii.

Przewodniczący zwrócił uwagę na fakt, że szczep H5N8 ptasiej grypy, przyniesiony przez ptaki migrujące, sprawił, że 80 proc. kur niosek z wolnego wybiegu musi być trzymanych w pomieszczeniach, by uniknąć zakażenia. Strategia ta odniosła sukces. Aczkolwiek, aktualne zasady zezwalają na przetrzymywanie kur niosek w pomieszczeniach jedynie przez 12 tygodni. Po upływie tego terminu ich jaja zostaną zdeklasowane z oznaczenia z wolnego wybiegu na jaja z produkcji ściółkowej, przez co w najbliższych miesiącach konsumenci będą mieli bardzo ograniczony dostęp do jaj z wolnego wybiegu.

Wraz z przedstawicielami naszych organizacji członkowskich w łańcuchu żywnościowym, Copa i Cogeca zaapelowały do Komisji Europejskiej o przyjęcie odstępstwa dla stad chowanych na wolnym wybiegu, które pozostawały w pomieszczeniach zamkniętych przez ponad 12 tygodni ze względu na występowanie ptasiej grypy, by mogły one utrzymać swój status chowu na wolnym wybiegu przez trochę dłuższy okres, gdyż rolnicy, którzy zainwestowali w obiekty chowu na wolnym wybieg znajdują się w bardzo trudnej sytuacji.

Do tej pory Komisja odrzucała nasze postulaty. Jesteśmy jednak gotowi na dalsze poszukiwania rozwiązania. Nawołujemy Komisję do podjęcia szybkich działań, z korzyścią dla rolników oraz dla konsumentów.

Co więcej, apelujemy do Komisji o podjęcie negocjacji z krajami spoza UE, które obecnie nie uznają unijnej zasady regionalizacji, zgodnie z ustaleniami Międzynarodowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) i upewnienie się, że nałożone zakazy będą obejmować jedynie regiony, w których pojawiły się ogniska choroby.

Jednostronne zakazy są nie do przyjęcia. Jest to szczególnie istotne w związku z korzystnymi prognozami dla branży drobiowej, gdyż oczekuje się wzrostu konsumpcji o 1,7 proc. w 2017 r., nawet, jeśli wzrost ten będzie wolniejszy niż w 2016 r. - dodał. Następnie nowy przewodniczący opisał trudną sytuację w sektorze królików, apelując o unijne wsparcie dla branży. Należy spodziewać się, że konsumpcja i produkcja znowu spadną w 2017 r., a przecież mięso królików jest świetnym źródłem białka w diecie. Przestrzegamy jednych z najwyższych norm produkcji na świecie w tym sektorze i jesteśmy przekonani, że lepiej jest egzekwować obowiązujące już niż wprowadzać alternatywne opcje niepoparte dowodami naukowymi, które jeszcze mocniej uderzyłyby w sektor.