Według Copa-Cogeca, od dwóch i pół roku ceny zbytu są niezwykle niskie, dlatego też nowy przewodniczący grupy roboczej „Mleko i produkty mleczne rozpoczął debatę na temat sytuacji na rynku mleka z członkami z całej UE.

Przemawiając po wyborach, przewodniczący powiedział, że dzisiejsze dyskusje pokazały, że producenci w całej UE nadal zmagają się z niskimi cenami i brakiem płynności finansowej, mimo że ceny mleka rosną od czterech miesięcy. Zaapelował w związku z tym do państw członkowskich o upewnienie się, że niedawno przyjęty pakiet pomocy w wysokości 350 mln euro trafi do rolników jak najszybciej. „

W międzyczasie produkcja mleka w UE spadła o 2 proc. w czerwcu w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 r. i o 1,4 proc. w lipcu. Ta tendencja spadkowa powinna utrzymać się do końca roku. Na świecie sytuacja wygląda podobnie w trzech z czterech regionów produkujących mleko.

Na globalnym rynku ceny mleka i produktów mlecznych idą w górę. W UE na przykład ceny masła znacznie się poprawiły od czerwca i zbliżyły się do poziomu z 2013 r. Ogólnie rzecz biorąc, ceny produktów mlecznych wzrosły średnio o 20 proc. Popyt na świecie jest dynamiczny, również ze względu na zapotrzebowanie w Chinach.

-Moim zdaniem producenci mleka powinni niedługo dostrzec poprawę cen mleka” – dodał przewodniczący. Podczas mojej dwuletniej kadencji będę współpracować z wiceprzewodniczącymi dążąc do stworzenia dynamicznej i rentownej branży mleczarskiej w całej UE. W ramach zbliżającej się debaty na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej (WPR) zamierzamy określić najważniejsze wyzwania, przed jakimi staje branża oraz znaleźć skuteczne i możliwe do wykorzystania narzędzia, które pozwolą nam z nimi się zmierzyć - podkreślił.

Thierry Roquefeuil należy do francuskiej organizacji rolniczej FNSEA i prowadzi gospodarstwo mleczarskie w departamencie Lot w południowo-zachodniej Francji. Od 2012 r. jest przewodniczącym krajowej federacji producentów mleka (FNPL). Od 2014 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego grupy roboczej „Mleko i produkty mleczne” Copa i Cogeca. Jest również przewodniczącym francuskiej organizacji międzybranżowej CNIEL.

W pracy będzie mu towarzyszyć dwóch wiceprzewodniczących Tommaso Mario Abrate, ACI, Włochy, Dorota Śmigielska, FBZPR, Polska.