Podczas gdy rolnicy w całej Unii protestują przeciw tragicznej sytuacji z jaką borykają się unijne rynki rolne, Copa i Cogeca opublikowały pakiet środków, pozwalających na zażegnanie tego kryzysu i nawoływały UE do podjęcia działań. 

Przemawiając na konferencji prasowej, sekretarz generalny Copa-Cogeca powiedział, że sytuacja każdego dnia staje się coraz gorsza. Rolnicy i spółdzielnie rolnicze zmagają się z poważnymi problemami finansowymi, a wielu z nich jest zmuszonych zarzucić działalność. Znaleźli się oni w szczególnie niekorzystnej sytuacji po utracie, z dnia na dzień, naszego głównego zagranicznego rynku zbytu - Rosji - wartego 5,1 mld euro, w wyniku sytuacji na politycznej arenie międzynarodowej.

Ceny środków produkcji rosną w galopującym tempie, szczególnie ceny nawozów, a załamanie się cen ropy, wywierające presję na ceny towarów, nie wpłynęło na koszt nawozów. Sytuacja ta jest nie do wytrzymania. 500-milionowy pakiet udostępniony przez UE we wrześniu ubiegłego roku nie wystarczy, by poradzić sobie z tą tragiczną sytuacją. Co gorsza, to tej pory wypłacono jedynie 25 proc., tego pakietu. Jeśli UE nie podejmie natychmiastowych działań, kryzys osiągnie niespotykany poziom, ciążąc coraz bardziej na gospodarce obszarów wiejskich i uniemożliwiając UE wyżywienie rosnącej liczby ludności w przyszłości.

W dniu, w którym państwa członkowskie przedstawiły Komisji Europejskiej listę proponowanych rozwiązań, które zostaną omówione w marcu, Copa i Cogeca opublikowały pakiet środków, który przedłożono Komisji Europejskiej w celu poprawy tej tragicznej sytuacji.

Nakreślając główne środki, powiedział, że konieczne jest doprowadzenie do ponownego otwarcia rosyjskiego rynku, przyśpieszenie negocjacji handlowych z Japonią, wzmocnienie działań promocyjnych i wykorzystanie ubezpieczenia kredytów eksportowych. Niezbędne jest również zintensyfikowanie działania pozwalające na lepsze zarządzanie rynkiem, w tym czasowo podniesienie ceny interwencyjnej mleka i przedłużenie okresu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny i produktów mlecznych. Należy też przeprowadzić przegląd narzędzi rynkowych w sektorze warzyw i owoców. Trzeba walczyć z nieuczciwymi praktykami w łańcuchu żywnościowym, by rolnicy mogli uzyskać wyższe ceny za swoje produkty i aby dystrybutorzy nie wywierali na nich nadmiernej presji. Można zmniejszyć koszty środków produkcji poprzez zniesienie ceł importowych, zwłaszcza tych nakładanych na nawozy.

Oczekiwane są też bardziej zdecydowane działania ze strony Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w zakresie umarzania zadłużenia, pomocy państwa i dostosowania pułapu „de minimis”.

Państwa członkowskie muszą również w pełni wykorzystać narzędzia dostępne w ramach unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich i programów krajowych, by pomóc rolnikom w skuteczniejszym zarządzaniu ryzykiem.