W wygłoszonym w Brukseli przemówieniu przewodniczący powiedział, że będzie pracował nad tym, aby zbiory były lepsze, dzięki czemu możliwe będzie zachowanie równowagi między popytem a podażą. Za najważniejsze aktualne wyzwania uznał te związane z zagadnieniami fitosanitarnymi oraz możliwościami eksportowymi.

Unijna produkcja chmielu w 2015 roku znacząco spadła, osiągając jedynie 38 980,15 ton, w roku 2014 było to 49 356,37. Było to spowodowane przede wszystkimi złymi warunkami atmosferycznymi w państw będących największymi producentami chmielu. Ogólna tendencja jest taka, aby zwiększać udział aromatycznych odmian chmielu. Większość krajów już sprzedała swoje zbiory.

W sierpniu 2015 roku w Niemczech, które są największym europejskim producentem chmielu, odnotowano rekordowo wysokie temperatury. Łącznie zebrano tam 28 336 52 tony. Zanotowano spadek powierzchni obsadzanych o 16 proc., zjawisko to dotyczy dwóch głównych odmian.

Czechy - drugi producent chmielu w Europie - także zanotowały wysokie temperatury, a łączne zbiory chmielu w tym kraju wyniosły 4 843 tony. Produkcja zmniejszyła się o 22 proc. w porównaniu do roku 2014. W pozostałych państwach członkowskich zebrano następujące ilości: 1 975 ton w Polsce, 1 357 ton w Wielkiej Brytanii, 950 t, w Hiszpanii, 550 t we Francji i 298 t w Austrii.