Zdaniem Copa i Cogeca nie przyniesie on faktycznego uproszczenia a dodatkowo utrudni rolnikom życie.

Sekretarz generalny Copa i Cogeca powiedział, że w rolnicy i ich spółdzielnie są zbytnio obciążone przesadną biurokracją w ramach WPR, co blokuje innowacyjność.

Już od jakiegoś czasu Copa i Gogeca wzywają do prawdziwego uproszczenia obowiązujących zasad. W związku sekretarz generalny wyraził ubolewanie nad wynikiem dzisiejszego głosowania w sprawie aktu delegowanego.

Oznacza on, że środki zaproponowane przez KE zmiany wejdą w życie i nie doprowadzą do faktycznego uproszczenia obowiązujących zasad. Copa i Cogeca jednak ma nadzieję, że państwa członkowskie znajdą sposób na wdrożenie tej decyzji w sposób, który nie zaburzy pracy rolników i spółdzielni.

Wynik głosowania oznacza przede wszystkim, że nie będzie można używać środków ochrony roślin na obszarach proekologicznych, takich jak pasy kwalifikujących się hektarów wzdłuż obrzeży lasu, obszary międzyplonów, pokrywy zielonej i upraw wiążących azot. Zasady te weszły w życie 16 czerwca i muszą zostać wdrożone przez kraje członkowskie.