Według Copa-Cogeca badania przeprowadzone przez Copenhagen Economics Institute na zlecenie Komisji Europejskiej ukazują, że zrównoważone umowy handlowe między UE i krajami spoza UE pozwalają na pobudzenie eksportu, wzrostu i tworzenia miejsc pracy. Badania koncentrują się głównie na porozumieniach handlowych między UE i Meksykiem, Koreą Południową i Szwajcarią.

Wynika z nich, że umowa między UE a Meksykiem doprowadziła do wzrostu wartości eksportu produktów rolno-spożywczych z UE o 105 mln euro w 2013 r. Równocześnie, umowa o wolnym handlu z Koreą Południową zwiększyła eksport produktów rolno-spożywczych z UE o 439 mln euro w 2015 r. Porozumienia handlowe dotyczące produktów rolnych i przetworzonych produktów rolnych zawarte ze Szwajcarią w sumie pozwoliły zwiększyć eksport produktów rolno-spożywczych z UE o 532 mln euro w 2010 r., czyli w trzy lata po ich pełnym wejściu w życie, stwierdzono w badaniach.

Badania te kładą również nacisk na znaczenie unijnych kampanii promocyjnych, które pomagają naszym eksporterom w uzyskaniu dostępu do nowych rynków. Zwrócono też uwagę na misje handlowe komisarza ds. rolnictwa, Phila Hogana. W reakcji na te wnioski, przewodniczący Copa powiedział, że rozumie frustrację rolników, którzy nie dostrzegają korzyści handlowych. Rolnicy i ich spółdzielnie angażują się w szukanie nowych źródeł wzrostu, jak na przykład nowych rynków eksportowych, lecz rolnicy muszą czerpać z nich jakieś korzyści, czyli zwiększać swoje przychody z rynku.

Sprawozdanie to potwierdziło konkurencyjność unijnego sektora rolno-spożywczego na międzynarodowych rynkach przy zachowaniu uczciwych warunków. Powinniśmy być, więc dumni z inwestycji poczynionych w gospodarstwach w odpowiedzi na oczekiwania rynkowe. UE chętnie w pełni wykorzystuje potencjał tych umów handlowych.

Copa-Cogeca zachęca Komisję Europejską do włożenia takiego samego wysiłku w pełne wykorzystanie potencjału umowy handlowej między UE a Kanadą (CETA). Popieramy również rolno-biznesową misję handlową komisarza Hogana do Kanady powiedział. Sprawozdanie potwierdza, że UE korzysta głównie na handlu z krajami rozwiniętymi, w których konsumenci rozpoznają unijne produkty o wartości dodanej. Aktualnie prowadzone są negocjacje handlowe z Japonią, apelujemy by porozumienie zostało zawarte w tym roku.