Najnowsze wyniki badania Copa i Cogeca z pierwszego kwartału 2017 r. pokazują, że rolnicy są bardziej optymistycznie nastawieni wobec prognoz gospodarczych niż w roku 2016, kiedy wyniki były rekordowo niskie.

Sekretarz generalny Copa Cogeca, powiedział, że mimo pozostawania cen towarów rolnych w wielu sektorach na dość niskim poziomie, sytuacja ustabilizowała się w porównaniu z rokiem 2016.

Najnowsze badania pokazują, że pewność i optymizm wśród rolników rosną w porównaniu z poprzednimi latami. Ceny towarów w wielu sektorach pozostały stosunkowo stabilne od drugiej połowy 2016 roku, szczególnie ceny mleka, wieprzowiny, owoców i warzyw. W sektorach takich jak mleko, ceny są lepsze niż dwa lata temu.

Spośród 10 krajów biorących udział w badaniu, 9 państw (Belgia - Flandria, Dania, Niemcy, Francja, Włochy, Holandia, Polska, Rumunia, Szwecja) wykazuje większy optymizm wobec obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej, chociaż w różnym stopniu. Z drugiej strony, nastroje wśród rolników z Wielkiej Brytanii spadły i ma to związek z niepewnością wynikającą z Brexitu. Środowisko polityczne od czasów referendum w sprawie Brexit, jest postrzegane jako kluczowy czynnik tej jesieni wpływający na nastroje rolników w ujęciu długoterminowym.

Wielu rolników dalej czuje się ograniczonych WPR - jej wdrażaniem oraz rozbudowaną biurokracją. Niestabilność rynkowa jest kolejnym czynnikiem wpływającym na ceny. Ostatnie susze, przymrozki i fale upałów w wielu regionach UE mogą dalej wpłynąć na sektor produkcji rolnej jeszcze w tym roku - dotyczy to szczególnie roślin uprawnych i wina. Indeks zaufania Copa-Cogeca jest obliczany dwa razy do roku.

Wyniki badania optymizmu polskich rolników

Optymizm wśród polskich rolników wyraźnie się poprawił w porównaniu do ubiegłego roku, gdy był na niskim poziomie. Polscy rolnicy ocenili lepiej swoją obecną sytuację gospodarczą i spodziewaną przyszłą sytuację gospodarczą w porównaniu z jesienią 2016 r., a także znacznie bardziej pozytywnie niż na wiosnę 2016 r.

W kwietniu 2017 r. około 20 proc. z 804 badanych rolników uznało ich obecną sytuację za niekorzystną. Udział ten był znacznie wyższy jesienią 2016 r., wtedy wynosił ponad 40 proc. Udział optymistów w odniesieniu do przyszłych perspektyw gospodarczych jest obecnie nieco wyższy niż udział pesymistów.

Zamiary inwestowania w maszyny rolnicze wyraźnie wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim. W szczególności zwiększyła się liczba rolników zamierzających kupić traktory i maszyny do zbioru i uprawy. Natomiast zapotrzebowanie na nowe kombajny zbożowe jest nadal niskie i pozostaje poniżej poziomu zeszłorocznego.

Wzrost cen produktów zwierzęcych, w szczególności mleka i wieprzowiny, w porównaniu z jesienią i wiosną 2016 r. były pozytywnym czynnikiem dla polskich rolników.

Rolnicy mają wysokie oczekiwania dotyczące zbiorów w 2017 r., a prognozy dla zbiorów zbóż i oleistych w 2017 są obecnie stosunkowo optymistyczne.

Panuje przekonanie, że afrykański pomór świń będący nadal problemem dla polskich hodowców trzody chlewnej oraz brak bezpośrednich dotacji na inwestycje dotyczące maszyn rolniczych są głównymi czynnikami, które mają negatywny wpływ na optymizm rolników i plany inwestycyjne.