Przewodniczący grupy roboczej „Rolnictwo ekologiczne” Copa i Cogeca, powiedział, że porozumienie zostanie osiągnięte tylko pod warunkiem przyjęcia pewnych kluczowych elementów.

W szczególności, nie można jeszcze ustanowić zharmonizowanego unijnego progu zdeklasowania, gdyż najpierw należy między innymi zebrać dane dotyczące poziomu i wielkości przypadkowych zanieczyszczeń materiału siewnego i powiązanych kosztów wstępnych. Państwa członkowskie muszą rozpocząć harmonizację procedur stosowanych przez organy kontrolne, nie zwiększając przy tym obciążeń administracyjnych i biurokracji dla podmiotów.

Zamiast decyzji o zakończeniu odstępstw pozwalających na stosowanie nieekologicznego materiału siewnego i nieekologicznych zwierząt reprodukcyjnych za 15 lat,  zdaniem Copa-Cogeca należy oprzeć ją na informacjach na temat rozwoju ekologicznych środków produkcji w UE.

Równolegle, wszystkie podmioty branży ekologicznej powinny współpracować na rzecz odpowiedniego zaopatrzenia rynku w ekologiczny materiał siewny i ekologiczne zwierzęta reprodukcyjne.

Co więcej, maksymalna wielkość kurników nie powinna być ograniczona, gdyż wielkość gospodarstwa nie ma żadnego związku z dobrostanem zwierząt ani ze zrównoważeniem produkcji.

Należy też utrzymać coroczne kontrole w celu zapewnienia regularnego kontaktu między organami certyfikującymi i podmiotami, by utrzymać zaufanie konsumentów.

Wypowiedź ta jest w związku decyzją ministrów, co do kontynuacji rozmów trójstronnych między Radą UE, Parlamentem UE i Komisją Europejską.